Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Dzień Dziecka 2015

Dzień Dziecka 2015

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" zaprasza wszystkich członków wraz z dziećmi do Wesołego Miasteczka w Chorzowie w dniu 30.05.2015 r.

Szczegóły na plakatach.
Zapisy w biurze związku.

 

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół życzy Zarząd MZZ "KADRA"

 

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów

Władze MZZ "Kadra" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK Bielszowice wybrano w składzie: Zarząd Związku: Mirosław Pukas – przewodniczący, Krzysztof Jata – wiceprzewodniczący, Jolanta Dąbrowska – skarbnik; członkowie zarządu: Damian Czoik, Krystian Tomaszowski, Leszek Piotrowski, Piotr Piłat, Beata Pieczka, Zbigniew Roter, Jerzy Pudło, Dariusz Jędrzejczyk, Zbigniew Krawiec, Kornelia Thiemel, Grzegorz Wawrzynek, Kornelia Ociepka, Rafał Waliszewski, Helena Żuk, Mariusz Kamiński.

Komisja Rewizyjna Związku: Roman Papciak – przewodniczący, Izabela Borecka, Alicja Wilczek.

Koło Emerytów wybrało swoje władze w składzie: Zarząd: Grzegorz Wawrzynek – przewodniczący, Czesław Żmudka – wiceprzewodnczący; członkowie: Józef Czajka, Piotr Kopański, Tadeusz Siemiński.

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Kuś, Leszek Łopuszański, Zygmunt Białas.

Komisja Zakładowa przy ZBM -TBS w Zabrzu wybrała swoje władze w składzie: Zarząd: Kornelia Thiemel – przewodnicząca, Agnieszka Bociańska – wiceprzewodnicząca, członkowie zarządu: Maria Stopyra – Sodomska, Katarzyna Górecka, Sylwia Wiechowska.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Aneta Walach, Sonia Kapica – Kurowska, Anna Krawczyk.

Komisja Zakładowa przy Fundacji "Unia Bracka" w Rudzie Śląskiej: Zarząd: Kornelia Ociepka -przewodnicząca, Grażyna Otrząsek – wiceprzewodnicząca; członkowie: Teresa Banasik, Izabela Kraśniewska, Zuzanna Guziel.

Komisję Rewizyjną stanowią: Monika Loranty, Iwona Podsada, Mariola Żuber.

Komisja Zakładowa przy Konsorcjum Ochrony Kopalń w Zabrzu; Zarząd: Helena Żuk – przewodnicząca, Katarzyna Stypkowska – wiceprzewodnicząca; członkowie zarządu: Małgorzata Kontny, Beata Gabor, Andrzej Nocuń.

Komisja Rewizyjna: Alina Krajewska, Barbara Dubiel, Barbara Gabor.

Komisja Zakładowa przy Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu: Zarząd: Rafał Waliszewski – przewodniczący, Beata Gradomska – wiceprzewodnicząca; członkowie zarządu: Jolanta Pawluk, Ewelina Szymańska, Angelika Warzecha.

Komisję Rewizyjną stanowią: Joanna Tomanek, Beata Kubina, Sybila Smolok-Kowalczyk.

Komisja Zakładowa przy MPGK w Zabrzu Zarząd: Mariusz Kamiński -przewodniczący, Gabriela Maciążek, Karina Jakuć, Henryk Orlik, Zdzisław Ryducha.

Komisja Rewizyjna: Mariusz Pędras, Dariusz Konieczny, Jan Bator.

Podsumowując przeprowadzone wybory, dziękuję bardzo Komisji Wyborczej oraz wszystkim członkom związku za aktywny udział i zaangażowanie. Osobiście dziękuję wszystkim za zaufanie i wybór na funkcję przewodniczącego nadchodzącej kadencji. Gratuluję również wszystkim osobom wybranym na delegatów oraz do wszystkich organów statutowych związku. Mam świadomość spoczywającej na nowych władzach odpowiedzialności oraz pojawiających się przed naszą organizacją problemów. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu wszystkich członków poradzimy sobie ze wszystkim. Proszę zatem o takie wsparcie i życzliwość w nadchodzącej kadencji.

M. Pukas

 

Kandydat na Przewodniczącego

Kandydat na Przewodniczącego

Nazywam się Mirosław Pukas - jestem pracownikiem Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice", gdzie pracuję od 1989r., będąc zatrudnionym na stanowisku nadsztygara działu elektrycznego pod ziemią. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej Wydziału Górniczego o specjalności Elektryfikacja i Automatyzacja Kopalń, który ukończyłem uzyskując tytuł mgr inż. elektryka górniczego. W trakcie mojej pracy zawodowej ukończyłem również Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu Zarządzania w Górnictwie oraz Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu Społecznego Dialogu Pracy. Ukończyłem również kurs na członków Rad Nadzorczych w Jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa. Obecnie, z woli członków związku pełnię zaszczytną funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice". Pełnienie tej funkcji poczytuję sobie za szczególne wyróżnienie i honor. Dlatego zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Związku w nadchodzącej kadencji prosząc wszystkich członków i delegatów o życzliwość i poparcie.

MZZ "KADRA" to nasze wspólne dobro i obowiązek.

Tezy programowe.

1. Rozszerzenie działań związanych z obroną podstawowych praw pracowniczych poprzez uporczywe domaganie się od pracodawców respektowania obowiązujących przepisów prawa i porozumień społecznych oraz reagowanie w każdym przypadku ich naruszenia.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy wśród członków związku i aktywizacja młodych osób do pracy na rzecz związku, poprzez organizowanie stosownych kursów i szkoleń.
3. Dalsza poprawa przekazu informacji z bieżących prac związku.
4. Dalsze działania na rzecz wzmocnienia i lepszej organizacji struktur ponadzakładowych.
5. Dalsza kontynuacja inicjatyw integrujących członków związku poprzez organizację wszelkiego rodzaju form wspólnej rekreacji, organizację wypoczynku oraz wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalno-oświatowym.
6. Aktywna współpraca zarówno z innymi organizacjami związkowymi jak również różnego rodzaju organizacjami społecznymi w celu realizacji podstawowych interesów członków związku.

 

Uwaga Delegaci!

Uwaga Delegaci!

Walne Zebranie Wyborcze Delegatów odbędzie się w dniu 31.03.2015 r. o godz. 15.30 w restauracji "Pod Orzechem" przy ul. Sikorskiego 107 w Zabrzu.

Obecność obowiązkowa!

 

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu