Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami chce podwyżek !!!

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami chce podwyżek !!!

Komisja Zakładowa MZZ "KADRA", przy Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, podobnie jak inne jednostki organizacyjne Gminy Zabrze, od dłuższego czasu bezskutecznie dąży do wzrostu wynagrodzeń pracowników. Ostatni wzrost wynagrodzeń w Jednostce miał miejsce w 2009 roku. Mając na uwadze fakt, iż w Urzędzie Miasta Zabrza w miesiącu lipcu 2012 r. miały miejsce podwyżki, brak uregulowań płacowych w JOFGN jest tym bardziej niepokojący! Pracownicy czując się dyskryminowani, zwrócili się, poprzez swoich reprezentantów, do Władz Miasta z postulatem równego traktowania wszystkich firm budżetowych w Zabrzu. Działania MZZ "KADRA", mają na celu doprowadzenie do takich zapisów w budżecie gminy, które zapewniałyby wzrost wynagrodzeń (postulowane 10%), rekompensujący, co najmniej koszty codziennego utrzymania i nadążający za wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z ubolewaniem odbieramy fakt niemożności doprowadzenia do merytorycznego rozwiązania zgłaszanej już trzeci rok z rzędu kwestii regulacji płacowych. Usilnie dążymy do zorganizowania trójstronnego spotkania pomiędzy Związkami Zawodowymi, Dyrekcją Jednostki i Władzami Miasta Zabrze, na którym zostałaby omówiona obecna sytuacja JOFGN i podjęte zdecydowane kroki w przedmiotowej sprawie. Jednak pomimo składanych obietnic do dnia dzisiejszego do takiego spotkania nie udało się doprowadzić. Ignorowanie naszych postulatów, brak działań ze strony Dyrekcji JOFGN oraz ciągłe wskazywanie Pani Prezydent i Rady Miejskiej, jako jedynych organów decyzyjnych w tej sprawie zmusiło nas do wstąpienia w spór zbiorowy z pracodawcą i wniesienia protestu! Liczymy, że poprzez te działania uda nam się zwrócić uwagę Władz na nasze problemy i doprowadzić do sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników sfery budżetowej w naszym mieście.

Rafał Waliszewski

» przejdź do galerii PROTEST...

 

BIESIADA PIWNA 2012

BIESIADA PIWNA 2012

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2012, która odbędzie się 10.11.2011 r. o godz. 16.45 w Hali MOSiR w Rudzie Śląskiej (Halembie).

Szczegółowe informacje na plakatach.

» przejdź do galerii BIESIADA PIWNA 2012...

 

Nagonka medialna

Nagonka medialna

Właściwie miałem się nie odnosić do tzw "nagonki medialnej", jaką organizują działacze PZZ KADRA względem mojej osoby. Mówiąc szczerze, to powinienem im podziękować, gdyż nikt mi nie zrobił większej darmowej reklamy. Poza tym wysmarowanie dwóch ulotek trudno nazwać nagonką. Mógłbym się nieco poznęcać nad tymi tekstami, lecz skomentuje to tylko stwierdzeniem, że jaki związek takie i pisma. Rozumiem też, dlaczego nikt nie miał odwagi się pod nimi podpisać. Odniosę się jednak do kilku spraw podnoszonych w tych pismach. Jak chodzi o Konsorcjum ochrony kopalń, to mógłbym powiedzieć przewrotnie, że przez dwie kadencje wychowałem przewodniczącą zdolną do samodzielnych działań. Używając też młodzieżowego slangu, nie jest dla mnie zaskoczeniem, jej "parcie na szkło". Każdy ma prawo! Nie jest też żadnym odkryciem, że po tylu latach współpracy i lojalnego wspierania w każdej sytuacji, mam prawo żywić urazę za to jak się zachowała względem związku, który ją wylansował i mnie osobiście. Prawdę mówiąc zamiast wypisywania takich bzdur wystarczyłoby zwyczajne przepraszam. Co do innych kwestii poruszanych w tych ulotkach. To nie chcę zasmucać autorów, ale mało, kto poza nimi podnieca się jeszcze odgrzewanymi po raz dziesiąty "starymi kotletami". Może to się autorom ulotek wydać dziwne, ale w MZZ "KADRA" nie ukrywamy żadnych spraw nawet trudnych i nie jest żadną tajemnicą ani tym bardziej sensacją, że byłem w radzie nadzorczej NAT-u, gdyż posiadam odpowiednie kwalifikacje i zostałem wybrany w tajnym głosowaniu spośród trzech kandydatów. Nie jest też tajemnicą, że stając się osobą niewygodną dla wodzów z PZZ KADRA byłem kolejno wykluczany z wszystkich funkcji. Sam o tym wszystkim pisałem. Pisałem też jak to w swoich zapędach wodzowie z PZZ KADRA zawieszali naszą organizację. Nie mamy jako MZZ "KADRA" względem PZZ KADRA żadnych zobowiązań finansowych. Co do ulotki Kadry z KWK "Bielszowice", to radzę autorom przeczytać ustawę o związkach zawodowych. W tej ustawie opisane są zasady oddelegowań i inne z tym związane kwestie. Muszę panów rozczarować, ale po wysłanym do Pani Prezes Kompanii Węglowej anonimie na moją osobę, sprawa ta została dokładnie sprawdzona. Myślałem, że otrzymaliście stosowną odpowiedź. Dobrze byłoby też poruszając kwestię regulaminu premiowania w KWK "Bielszowice", choć raz go przeczytać. Dostrzegając w tej kwestii poważne braki oraz fakt dużej liczby nowych pracowników zwłaszcza wśród osób dozoru, zwróciliśmy się jako MZZ "KADRA" do dyrektora KWK "Bielszowice" o przeprowadzenie stosownego szkolenia. Tak, więc nawet z pozornie wrogo ukierunkowanego pisma można wyciągnąć pozytywne wnioski. Co do kwestii finansów poruszanych w ulotce, to jeszcze raz pragnę oświadczyć, że nie interesują mnie finanse żadnej z organizacji związkowych o ile ich wierzyciele nie wydzwaniają do mnie abym spłacał ich zobowiązania. Na tym bym poprzestał w tej kwestii. Co do stawianego zarzutu o małej liczbie przyznanych członkom związku odznaczeń, w latach poprzednich, informuję, że w trakcie swojej działalności MZZ "KADRA" przyznało lub wnioskowało z pozytywnym skutkiem o przyznanie następujących wyróżnień i odznaczeń: - Srebrna Odznaka Zasłużonego dla KADRY - 205, - Złota Odznaka Zasłużonego dla KADRY - 109, - Medal XV-lecia MZZ KADRA - 70, - Medal XX-lecia MZZ KADRA - 80, - Medal XX-lecia PZZ KADRA - 10, - Brązowy Medal Zasługi dla MZZ KADRA (nowe odz.) - 57, - Szpady Górnicze - 39, - Kordziki Górnicze - 156, - Złote Pióra dla Zasłużonych Pracowników Administracji - 48, - Medal Zasłużonego dla Rudzkiej Spółki Węglowej - 10, - Odznakę zasłużonego dla KWK "Bielszowice" - 20, - Medal Zasłużonego dla Górnictwa RP - 4, - Stopnie Górnicze - 56. Życzę adwersarzom dorównania tym wynikom. Kończąc muszę się podzielić refleksją, która mi się nieodparcie nasuwa. Wodzowie z PZZ KADRA tak już chyba dalece są oderwani od rzeczywistości, że trudno im zrozumieć, iż te rozrzucane paszkwile tak naprawdę nikogo już nie podniecają poza ich autorami a jedynie urągają powadze organizacji, jaką jest PZZ KADRA.

Mirosław Pukas

 

Unijne zmiany

Unijne zmiany

W Fundacji "Unia Bracka" zachodzą dynamiczne zmiany. Jak pisałem wcześniej trwają negocjacje związków zawodowych z zarządem w celu zawarcia porozumienia w kwestii regulaminu wynagradzania. W tej akurat sprawie przydałyby się zdecydowanie dynamiczniejsze działania ze strony zarządu, gdyż związki zawodowe przedstawiły uzgodnione stanowisko i czekają na odpowiedź. Choć mam świadomość, że sprawy płacowe są najtrudniejszym zagadnieniem niemniej, jednak zawarcie porozumienia w tej sprawie, jest w mojej ocenie najistotniejszą sprawą dla Fundacji. Zdecydowanie większą dynamikę obserwujemy w zakresie zmian personalnych. Działania takie są zawsze bardzo trudne i wymagają szczególnej staranności, rozwagi i przemyślenie oraz zachowania przewidzianych prawem procedur. W Fundacji zostały przeprowadzone konkursy na kierowników przychodni oraz na pielęgniarki koordynujące. Jeżeli chodzi o kierowników przychodni zmieniła się dodatkowo zasada, że w każdej przychodni jest kierownik. W tej chwili większość kierowników będzie kierowało dwoma przychodniami. Taka zmiana zasad sprawiła, że połowa dotychczasowych kierowników straci swoje stanowiska. Nieco inaczej przebiegał konkurs na pielęgniarki koordynujące. W tym przypadku każda przychodnia miała mieć swoją pielęgniarkę koordynującą. Jako związek odbieramy w tej sprawie szereg uwag i skarg. Z przykrością musimy stwierdzić, że są one w pełni uzasadnione. Przyjęliśmy jako związek zasadę nie ingerowania w organizowane konkursy, co nie znaczy, że nie przyglądamy się pilnie i z uwagą temu, co się dzieje. Podstawową sprawą, jakiej będziemy się domagali to jak zawsze w takich sytuacjach, jest zachowanie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ustalonych procedur. Docierają do nas prośby o różnego rodzaju interwencję. Zapewniam wszystkich członków oraz osoby, które zgłoszą się z konkretnymi problemami, że jak zawsze wszystkie te sprawy zostaną rozpatrzone i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa będą rozwiązywane. Docierają do mnie też sygnały od szeregu osób zbulwersowanych powszechną krytyką dotychczasowej pracy, ze strony prezesa. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że w wielu przypadkach nie sposób odmówić racji takiej ocenie, jednak nieuzasadnione jest w żaden sposób rozciąganie takiej opinii na wszystkich pracowników. W Fundacji pracuje bardzo wielu zdolnych, pracowitych i uczciwych pracowników, którzy identyfikują się z tą firmą i wykazują wielkie zaangażowanie, aby w Fundacji działo się lepiej. Właśnie ze względu na te osoby nie można stosować tak negatywnych uogólnień. Jako związek uważamy, że stwierdzenia takie są dalece niefortunne i wyrażamy, nadzieję, że nie będą się powtarzały.

Mirosław Pukas

 

Nowa "Strategia" dla KOK-u

Nowa

Wraz ze zmianą w zarządzie Konsorcjum Ochrony Kopalń. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zlecił przygotowanie nowej strategii dalszego działania Konsorcjum. Jak wkrótce się okazało zarząd KOK-u otrzymał wyraźne wytyczne z Kompanii Węglowej, co w tej strategii ma się znaleźć. Jak się okazało Konsorcjum ma przestać zajmować się zarządzaniem zasobem mieszkaniowym należącym do Kompanii Węglowej i przekazać tę działalność do Zakładu Zagospodarowania Mienia. Warto nadmienić, że dyrektor Zakładu Zagospodarowania Mienia stracił swoją posadę próbując odwlec to przyjęcie gdyż ZZM jest do przejęcia tej działalności nie przygotowany. Sprawą zasadniczą w tym przypadku pozostaje kwestia pracowników zajmujących się w tej chwili tą działalnością w KOK-u. Drugą sferą działania, jaką ma utracić KOK są stworzone w KOK-u od podstaw Centra Demontażowe, przynoszące dla KOK znaczne przychody. Zgodnie z wytycznymi mają zostać przekazane do innej spółki córki Kompanii Węglowej. W konsekwencji takich działań Konsorcjum Ochrony Kopalń zostałoby z jedną tylko działalnością, czyli ochroną. Taka koncepcja mogłaby znaleźć swoje uzasadnienie gdyby nie pojawił się kolejny pomysł zatwierdzony już uchwałą zarządu Kompanii Węglowej o tworzeniu tzw. Wewnętrznej Służby Ochrony. Według tego projektu spośród pracowników KOK-u ma być wyłoniona grupa około 200 osób, które zostałyby zatrudnione w Kompanii Węglowej tworząc szkielet organizacyjny ochrony. Szeregowi pracownicy ochrony byliby w myśl tej koncepcji pracownikami zewnętrznymi. W tym przypadku rodzi się uzasadnione pytanie czy będą to pracownicy KOK-u. Na to pytanie jednak brak odpowiedzi. Reasumując w wariancie optymistycznym pracę może stracić około 200 osób a w wariancie pesymistycznym ponad 1000. Dostrzegając pojawiające się zagrożenie zwróciliśmy się jako MZZ "KADRA" działająca w Konsorcjum Ochrony Kopalń do naszej nowoutworzonej centrali, czyli Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI o podjęcie interwencji w tej sprawie i wsparcie takie uzyskaliśmy. Jako Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI zwróciliśmy się do zarządu Konsorcjum Ochrony Kopalń, do Rady Nadzorczej Konsorcjum Ochrony Kopalń, do Zarządu Kompanii Węglowej S.A., do Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej, do Wojewody Śląskiego, Marszałka Sejmiku Śląskiego, Wiceministra Gospodarki, Ministra Gospodarki i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, proponując nie tylko utrzymania Konsorcjum Ochrony Kopalń jako największej spółki córki Kompanii Węglowej, ale wzmocnienie jej poprzez utworzenie z KOK-u Konsorcjum Obsługi Kopalń. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania i zwróciliśmy uwagę na występujące nieprawidłowości. W obecnej chwili czekamy na projekt strategii, jaki ostatecznie przedstawi zarząd KOK-u. Z odpowiedzi, jaką już otrzymaliśmy od zarządu Kompanii Węglowej pojawia się nadzieja, że nasza interwencja nie została bez echa i istniej możliwość zmiany tak niekorzystnych dla KOK-u rozwiązań.

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Menu