Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej już działa!!!

Zakładowa Organizacja Związkowa KADRA XXI Kompanii Węglowej już działa!!!

Z dużą dozą zadowolenia pragnę poinformować wszystkich naszych członków oraz sympatyków, że zgodnie z zapowiedziami dotrzymaliśmy słowa i zarejestrowaliśmy organizację, która umożliwia nam udział w negocjacjach bezpośrednio w Kompanii Węglowej. Organizacja nasza zrzesza na obecną chwilę członków Kadry z KWK "Bielszowice" i KWK "Ziemowit". Łącznie ponad 1200 członków. Celem tej organizacji jest reprezentowanie interesów szeroko rozumianej kadry inżynieryjno-technicznej oraz administracji. Nie interesują nas natomiast biznesy i dziwne układy lub wypłaty kilkutysięcznych apanaży za naszą działalność ze związkowych składek. O tym, że organizacja ta ma właśnie taki cel najlepiej świadczy fakt, że składka członkowska została ustalona w wysokości 0.00 zł. Przystąpienie, zatem do naszej organizacji nic nie kosztuje a daje bezpośrednią możliwość artykułowania lokalnych problemów bezpośrednio władzom Kompanii Węglowej. Otrzymujemy już szereg zapytań od kolegów z organizacji kadry z innych kopalń o ewentualną współpracę. Oczywiście jesteśmy na nią otwarci i serdecznie zapraszamy. W naszej organizacji każdy ma swobodę wypowiadania swoich poglądów i nikt z tego powodu nie będzie wykluczany lub szykanowany. Bierzemy już czynny udział w negocjacjach i zobowiązujemy się do aktywnego w nich udziału. Mamy wypracowane stanowiska w istotnych dla środowiska problemach i potrafimy je rzeczowo przedstawić. Kończąc pragnę poinformować, że zgodnie z przeprowadzonymi wyborami przewodniczącym związku został Władysław Hałatek (KWK "Ziemowit"), wiceprzewodniczącym Mirosław Pukas (KWK "Bielszowice") członkami zarządu zostali ponadto Mirosław Dworakowski i Krzysztof Jata. Zgodnie z zapisami naszego statutu wszystkie przystępujące do nas organizacje mają zapewnione miejsce w zarządzie, zapraszamy.

Mirosław Pukas

 

Sezon na prezesów

Sezon na prezesów

Już dawno nie notowaliśmy tak wielu zmian personalnych w trak krótki okresie w firmach objętych działalnością naszego związku. Tuż przed świętami Wielkanocnymi otrzymaliśmy wiadomość o rezygnacji z funkcji wiceprezesa Fundacji "Unia Bracka" Pana Zawadzkiego. Jak oficjalnie poinformowano z powodów osobistych. Niemniej zaskakujące były informacje, które dotarły do nas z mediów o kłopotach dyrektora KWK "Bielszowice". Były to informacje smutne gdyż ich konsekwencje były z góry do przewidzenia. Zarząd Kompanii Węglowej odwołał z funkcji dyrektora KWK "Bielszowice" Piotra Wałacha i powołał na tę funkcję Grzegorza Żukowskiego a na jego zastępcę, czyli dyrektora ds. produkcji Michała Piechę. Nowo powołanym dyrektorom składamy nasze gratulacje, życząc szczęścia górniczego oraz wyrażamy nadzieję na konstruktywną współpracę. Panu Piotrowi Wałachowi składamy podziękowanie za jego wkład pracy na rzecz naszej kopalni. Nie jest to jednak koniec zmian. W tym samym dniu, gdy powołano dyrektorów KWK "Bielszowice", rada nadzorcza spółki Konsorcjum Ochrony Kopalń odwołała z funkcji wiceprezesa ds. ekonomicznych Artura Brodzińskiego oficjalnie z powodu "strat na windykacji w mieszkaniówce". Ta ostatnia dymisja i jej uzasadnienie, w ocenie naszej nie wytrzymują krytyki i nie mogą pozostać bez komentarza. Pomijając większe lub mniejsze sympatie do odwołanego prezesa, nie można zgodzić się, że powstałe zaległości są jego dziełem gdyż większość z nich powstała w czasie, gdy nie pracował w KOK-u. O bałaganie i dziwnych działaniach wobec pracowników mieszkaniówki w KOK-u pisaliśmy już zdecydowanie wcześniej i wykazywaliśmy poważne zaniedbania ze strony Kompanii Węglowej. Doszło do zwolnień i spraw sądowych. Krytykowaliśmy pomysły zawarte w kolejnych propozycjach strategii dla KOK-u zakładających przekazanie zarządzania mieszkaniówką do Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej, który nie jest do tego przygotowany. Dzisiaj dowiadujemy się, że ten intratny "kąsek" jest obiektem zainteresowania różnych grup interesów. Z Kompanii Węglowej nadal forowany jest pomysł, który zakłada wyprowadzenie mieszkaniówki z KOK-u i przekazanie tego zasobu w drodze przetargu innej firmie np. BSRK. Są też inne firmy zgłaszające swoje zainteresowanie zasobem mieszkaniowym zarządzanym przez KOK, oraz osoby prywatne. Mówiąc krótko trwa najnormalniej ostra walka jako. W tym miejscu związek zdecydowanie upominamy się o całą grupę pracowników zatrudnionych w KOK-u, która zarządza zasobem mieszkaniowym Kompanii Węglowej. Podjęliśmy już rozmowy z zarządem Kompanii Węglowej i będziemy je kontynuować aż do pozytywnego rozwiązania. Tak, więc okres około świąteczny pełen był zmian personalnych, które jako związek obserwowaliśmy z dużą uwagą i zainteresowaniem. Nie rozstrzygnięto jeszcze, kto zastąpi wiceprezesów w Fundacji "Unia Bracka" oraz w Konsorcjum Ochrony Kopalń. Są to z punktu widzenia działalności związkowej sprawy bardzo istotne, gdyż wybrane osoby będą miały znaczący wpływ na relacje ze związkami zawodowymi. Życzymy decydentom trafnych decyzji i wyborów.

Mirosław Pukas

 

Po strajkowe podsumowanie

Po strajkowe podsumowanie

Jak pamiętamy w dniu 26.03.2013 r. braliśmy udział w strajku solidarnościowym zorganizowanym w całym województwie śląskim zorganizowanym przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Nasza organizacja czynnie poparła tę formę protestu. Wzięliśmy udział w dwugodzinnym strajku w KWK "Bielszowice" oraz w akcjach protestacyjnych, polegających na oflagowaniu i wywieszeniu stosownych banerów protestacyjnych w Konsorcjum Ochrony Kopalń, Zarządzie Budynków Komunalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zabrzu, Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu oraz Fundacji "Unia Bracka". Uczestniczyliśmy również w ramach Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI w pikiecie pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Wszędzie wyraziliśmy nasz zdecydowany sprzeciw wobec zjawisk, jakie zachodzą w szeroko rozumianych stosunkach pracy oraz powszechnie pojawiającemu się zjawisku pauperyzacji społeczeństwa. Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli czynny udział w protestach i strajkach, za ich zrozumienie dla całego procesu i osobiste zaangażowanie. Tylko działając wspólnie i solidarnie mamy szansę na osiągnięcie sukcesu, obronę naszych miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa naszym rodzinom. To nie jest koniec naszej walki i zapewne jeszcze nie raz będziemy musieli łączyć nasze siły w słusznych protestach.

Mirosław Pukas

 

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

» przejdź do galerii Plakat...

 

Komunikat MKPS

Komunikat MKPS

W związku z fiaskiem rozmów ze stroną rządową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy proklamował generalną, solidarnościową akcję strajkową w regionie śląsko-dąbrowskim na dzień 26 marca 2013 roku. MKPS zobowiązuje komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach pracy, w których przeprowadzono referendum strajkowe, do podjęcia odpowiednich uchwał i przekazania ich pracodawcy najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku. Generalny strajk solidarnościowy w naszym regionie potrwa od godz. 6.00 do 10.00. W poszczególnych zakładach będzie on trwał dwie godziny. O tym, jakie branże i jakie zakłady, w jakich godzinach przeprowadzą akcję, poinformujemy w kolejnym komunikacie. W naszym regionie jest już blisko ćwierć miliona bezrobotnych, kolejne zakłady pracy zaczynają balansować na krawędzi upadku, tymczasem rządzący zgubili się w czasie i wciąż wydaje im się, że jeszcze nie jest tak źle, że można bez końca dyskutować nie podejmując żadnych decyzji. Ogłoszenie strajku jest podyktowane przede wszystkim faktem, że strona rządowa nie zamierza uwzględnić naszych podstawowych żądań w sprawie ustawy antykryzysowej, nie chce nawet w minimalnym stopniu wesprzeć balansującego na granicy przetrwania przemysłu energochłonnego i nie zamierza się wycofać z planu wygaszenia emerytur pomostowych. Również w kwestii pozostałych postulatów postęp rozmów jest niewystarczający, rozbieżności stanowisk stron są zbyt duże. W dodatku do Sejmu wpłynęły dwa projekty, rządowy i poselski, dotyczące zmian w Kodeksie pracy. Są to zmiany bardzo szkodliwe dla pracowników, dotyczą m. in. wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i ograniczenia wysokości wynagrodzeń za nadgodziny. Te zmiany są absolutnie nie do przyjęcia. Musimy rządowi dać jasno do zrozumienia, że nie ma już miejsca na żadne manewry, gry polityczne, sztuczki proceduralne, itd. Nadszedł czas pilnych decyzji i działania. Jesteśmy gotowi na strajk i będziemy strajkować. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

» przejdź do galerii Plakat...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu