Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Nowa "Strategia" dla KOK-u

Nowa

Wraz ze zmianą w zarządzie Konsorcjum Ochrony Kopalń. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. zlecił przygotowanie nowej strategii dalszego działania Konsorcjum. Jak wkrótce się okazało zarząd KOK-u otrzymał wyraźne wytyczne z Kompanii Węglowej, co w tej strategii ma się znaleźć. Jak się okazało Konsorcjum ma przestać zajmować się zarządzaniem zasobem mieszkaniowym należącym do Kompanii Węglowej i przekazać tę działalność do Zakładu Zagospodarowania Mienia. Warto nadmienić, że dyrektor Zakładu Zagospodarowania Mienia stracił swoją posadę próbując odwlec to przyjęcie gdyż ZZM jest do przejęcia tej działalności nie przygotowany. Sprawą zasadniczą w tym przypadku pozostaje kwestia pracowników zajmujących się w tej chwili tą działalnością w KOK-u. Drugą sferą działania, jaką ma utracić KOK są stworzone w KOK-u od podstaw Centra Demontażowe, przynoszące dla KOK znaczne przychody. Zgodnie z wytycznymi mają zostać przekazane do innej spółki córki Kompanii Węglowej. W konsekwencji takich działań Konsorcjum Ochrony Kopalń zostałoby z jedną tylko działalnością, czyli ochroną. Taka koncepcja mogłaby znaleźć swoje uzasadnienie gdyby nie pojawił się kolejny pomysł zatwierdzony już uchwałą zarządu Kompanii Węglowej o tworzeniu tzw. Wewnętrznej Służby Ochrony. Według tego projektu spośród pracowników KOK-u ma być wyłoniona grupa około 200 osób, które zostałyby zatrudnione w Kompanii Węglowej tworząc szkielet organizacyjny ochrony. Szeregowi pracownicy ochrony byliby w myśl tej koncepcji pracownikami zewnętrznymi. W tym przypadku rodzi się uzasadnione pytanie czy będą to pracownicy KOK-u. Na to pytanie jednak brak odpowiedzi. Reasumując w wariancie optymistycznym pracę może stracić około 200 osób a w wariancie pesymistycznym ponad 1000. Dostrzegając pojawiające się zagrożenie zwróciliśmy się jako MZZ "KADRA" działająca w Konsorcjum Ochrony Kopalń do naszej nowoutworzonej centrali, czyli Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI o podjęcie interwencji w tej sprawie i wsparcie takie uzyskaliśmy. Jako Federacja Związków Zawodowych KADRA XXI zwróciliśmy się do zarządu Konsorcjum Ochrony Kopalń, do Rady Nadzorczej Konsorcjum Ochrony Kopalń, do Zarządu Kompanii Węglowej S.A., do Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej, do Wojewody Śląskiego, Marszałka Sejmiku Śląskiego, Wiceministra Gospodarki, Ministra Gospodarki i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, proponując nie tylko utrzymania Konsorcjum Ochrony Kopalń jako największej spółki córki Kompanii Węglowej, ale wzmocnienie jej poprzez utworzenie z KOK-u Konsorcjum Obsługi Kopalń. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania i zwróciliśmy uwagę na występujące nieprawidłowości. W obecnej chwili czekamy na projekt strategii, jaki ostatecznie przedstawi zarząd KOK-u. Z odpowiedzi, jaką już otrzymaliśmy od zarządu Kompanii Węglowej pojawia się nadzieja, że nasza interwencja nie została bez echa i istniej możliwość zmiany tak niekorzystnych dla KOK-u rozwiązań.

 

Działania KADRY nie wszystkim na rękę?

Działania KADRY nie wszystkim na rękę?

W ostatnim czasie KZ MZZ "KADRA" stanęła wobec zarzutu działania na niekorzyść Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami poprzez swoje starania na rzecz wzrostu wynagrodzeń. Próbując odnieść się do tego oskarżenia należałoby się zastanowić, jakie korzyści na dzień dzisiejszy daje nam JOFGN? Wynagrodzenie, które stoi w miejscu od 3 lat, stając się pomału wynagrodzeniem "śmieciowym", patrząc z perspektywy ciągłych wzrostów cen towarów i usług? Brak szkoleń, możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego? Ograniczony limit paliwa za udostępnianie auta prywatnego do celów służbowych, który starcza na tydzień pracy? A wreszcie atmosfera na linii przełożony - pracownik, ciągłe zmiany personalne, które powodują, zamieszanie wśród pracowników, a co dopiero wśród mieszkańców i firm współpracujących z Jednostką? Jak można działać na niekorzyść, skoro tak trudno doszukać się korzyści. Mówi się, że korzyścią jest "masz pracę", fakt jest to dużo, biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynku pracy i panujący kryzys w gospodarce. Jednak bądźmy sprawiedliwi, Urząd Miejski Zabrze, też budżetówka, też ten sam kryzys, a jednak wzrost wynagrodzeń był! Jeżeli nie stać nas na podwyżki dla wszystkich pracowników Jednostki, to dajmy tym najmniej zarabiającym, podnieśmy tym, którzy mają wiek, który pozwala myśleć o emeryturze, aby ich przyszłe świadczenia było z czego naliczyć.

Rafał Waliszewski

 

MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA 2012

MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA 2012

Lato pożegnane. Nie chodzi w tym przypadku o chwytliwe ostatnio hasło związane z odejściem prezesa PZPN, lecz o tradycyjny festyn organizowany dla pracowników KWK "Bielszowice". Pod takim, bowiem hasłem po raz kolejny z inicjatywy działających w kopalni związków zawodowych pierwszego dnia września udało się zaprosić ponad 1000 osób na obiekty MKS "Zaborze" w Zabrzu. Jak zawsze w tego typu imprezach plenerowych sprawą zasadniczą jest odpowiednia pogoda. Tym razem pomimo sporych obaw pogoda sprzyjała organizatorom, co pozwoliło uczestnikom festynu w pełni skorzystać z przygotowanych atrakcji. Atrakcji, jak co roku było sporo. Wszystkich uczestników festynu przywitała swoim koncertem wspaniała orkiestra, KWK "Bielszowice", która wzbudziła prawdziwy aplauz wśród słuchaczy schodząc ze sceny wśród gromkich oklasków. Tak rozgrzana publiczność równie żywo przyjmowała następnych wykonawców a zachęcana przez prowadzącego Dariusza Wieszowskiego, czynnie uczestniczyła w zabawie. Wesołe przyśpiewki przy szklaneczce piwa i pysznych kiełbaskach z grilla sprawiły, że atmosfera stała się iście rodzinna, sprzyjając tak potrzebnej integracji. Dobra zabawa z tańcami włącznie trwała do późnych godzin. Nie zabrakło, jak co roku atrakcji dla najmłodszych. Dmuchane zamki, gry i zabawy, stoiska z zabawkami i przejażdżka bryczką cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Kulminacją festynu była jak zawsze przygotowana dzięki licznym sponsorom loteria. W tym roku liczba rozlosowanych nagród wyniosła 62 z główną nagrodą w postaci telewizora LCD 32" Do głównych sponsorów, którym w składam szczególne podziękowania należą: Rudzka Spółka Ubezpieczeniowa, C.U.G.R. Rozruch- organizator festynu, GSM Luiza, SOTIM, BUTRAGO, JOKER, URASOL, jak również związki zawodowe: Solidarność, ZZG, Kontra, ZZRG, Maszyniści Wyciągowi, Przeróbka, Solidarność 80, MZZ KADRA. Osobiście chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania po raz kolejny tak udanej imprezy i czynnie w niej uczestniczyli. Szczególne słowa podziękowania należą się naszym Panom dyrektorom, którzy pomimo licznych zajęć znaleźli czas, aby uroczyście rozpocząć festyn i spędzili parę chwil wśród bawiącej się załogi. Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym roku.

Mirosław Pukas

Międzyzakładowy Związek fifa 15 coins Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego zaprasza 1 września o godz. 15.00 na IMPREZĘ RODZINNĄ "MUZYCZNE POŻEGNANIE LATA 2012". W ramach imprezy odbędą się WYSTĘPY GRUP KABARETOWYCH I MUZYCZNYCH ORAZ INNE LICZNE ATRAKCJE. Obiekty Sportowo-Rekreacyjne MKS "ZABORZE", Zabrze ul. Wyciska 5a.

 

Porozumienie Płacowe w KWK "Bielszowice"

Porozumienie Płacowe w KWK

Z nieukrywaną satysfakcją mogę poinformować wszystkich, że udało się po raz kolejny zawrzeć porozumienie płacowe w celu rozdysponowania ponad 2 700000 zł. Moja nieukrywana satysfakcja jest tym większa, że po raz kolejny w zasadzie bez większych sporów wykorzystano wypracowane dla ostatniej regulacji zasady podziału powyższych środków. Jest to efekt kilkuletniego mojego starania. Starałem się przekonać kolegów związkowców do wypracowania zasad podziału środków wypłacanych w formie jednorazówek w taki sposób, aby zbliżyć się do istniejącej struktury wynagradzania. To duże osiągnięcie nas wszystkich, zarówno strony związkowej jak i dyrekcji. Twierdzę tak, gdyż zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo przełamać partykularne myślenie i działanie w interesie wąskiej grupy i spojrzeć szerzej oraz zgodzić się na uwzględnienie również interesów innych. Z pełną odpowiedzialnością mogę jeszcze raz powiedzieć, że jest to sukces nas wszystkich i krok we właściwą stronę. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że ci, którzy prowadzą negocjacje w KW skorzystają z naszych rozwiązań.

Mirosław Pukas

 

MZZ "KADRA" TO NIE TO SAMO, CO ZZ "KADRA" !!

MZZ

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedziba przy KWK "Bielszowice" oświadcza, ze nie ma nic wspólnego z działalnością organizacji używającej podobnej nazwy, czyli ZZ "KADRA" działającej w naszej kopalni i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe tejże organizacji. Prosimy, zatem stosowne służby kopalniane, aby faktury z zaległościami za telefon oraz faktury za zaległe opłaty czynszowe za biuro oraz nierozliczone zaliczki z funduszu socjalnego, kierować pod adres wymienionej organizacji lub bezpośrednio do Mirosława Adlera. Oświadczamy jednocześnie, że Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego reguluje swoje zobowiązania terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku dalszego powtarzania się takich sytuacji podejmiemy stosowne kroki prawne w celu ochrony dobrego imienia "KADRY"

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu