Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!

Z okazji Barbórkowego Święta pragniemy złożyć wszystkim górnikom, pracownikom kopalń i ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pewności dnia jutrzejszego. Szczęść Boże! Zarząd MZZ "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego

» przejdź do galerii Plakat...

 

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami chce podwyżek !!!

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami chce podwyżek !!!

Komisja Zakładowa MZZ "KADRA", przy Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, podobnie jak inne jednostki organizacyjne Gminy Zabrze, od dłuższego czasu bezskutecznie dąży do wzrostu wynagrodzeń pracowników. Ostatni wzrost wynagrodzeń w Jednostce miał miejsce w 2009 roku. Mając na uwadze fakt, iż w Urzędzie Miasta Zabrza w miesiącu lipcu 2012 r. miały miejsce podwyżki, brak uregulowań płacowych w JOFGN jest tym bardziej niepokojący! Pracownicy czując się dyskryminowani, zwrócili się, poprzez swoich reprezentantów, do Władz Miasta z postulatem równego traktowania wszystkich firm budżetowych w Zabrzu. Działania MZZ "KADRA", mają na celu doprowadzenie do takich zapisów w budżecie gminy, które zapewniałyby wzrost wynagrodzeń (postulowane 10%), rekompensujący, co najmniej koszty codziennego utrzymania i nadążający za wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z ubolewaniem odbieramy fakt niemożności doprowadzenia do merytorycznego rozwiązania zgłaszanej już trzeci rok z rzędu kwestii regulacji płacowych. Usilnie dążymy do zorganizowania trójstronnego spotkania pomiędzy Związkami Zawodowymi, Dyrekcją Jednostki i Władzami Miasta Zabrze, na którym zostałaby omówiona obecna sytuacja JOFGN i podjęte zdecydowane kroki w przedmiotowej sprawie. Jednak pomimo składanych obietnic do dnia dzisiejszego do takiego spotkania nie udało się doprowadzić. Ignorowanie naszych postulatów, brak działań ze strony Dyrekcji JOFGN oraz ciągłe wskazywanie Pani Prezydent i Rady Miejskiej, jako jedynych organów decyzyjnych w tej sprawie zmusiło nas do wstąpienia w spór zbiorowy z pracodawcą i wniesienia protestu! Liczymy, że poprzez te działania uda nam się zwrócić uwagę Władz na nasze problemy i doprowadzić do sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników sfery budżetowej w naszym mieście.

Rafał Waliszewski

» przejdź do galerii PROTEST...

 

BIESIADA PIWNA 2012

BIESIADA PIWNA 2012

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego zaprasza wszystkich członków i sympatyków na tradycyjną Biesiadę Piwną 2012, która odbędzie się 10.11.2011 r. o godz. 16.45 w Hali MOSiR w Rudzie Śląskiej (Halembie).

Szczegółowe informacje na plakatach.

» przejdź do galerii BIESIADA PIWNA 2012...

 

Nagonka medialna

Nagonka medialna

Właściwie miałem się nie odnosić do tzw "nagonki medialnej", jaką organizują działacze PZZ KADRA względem mojej osoby. Mówiąc szczerze, to powinienem im podziękować, gdyż nikt mi nie zrobił większej darmowej reklamy. Poza tym wysmarowanie dwóch ulotek trudno nazwać nagonką. Mógłbym się nieco poznęcać nad tymi tekstami, lecz skomentuje to tylko stwierdzeniem, że jaki związek takie i pisma. Rozumiem też, dlaczego nikt nie miał odwagi się pod nimi podpisać. Odniosę się jednak do kilku spraw podnoszonych w tych pismach. Jak chodzi o Konsorcjum ochrony kopalń, to mógłbym powiedzieć przewrotnie, że przez dwie kadencje wychowałem przewodniczącą zdolną do samodzielnych działań. Używając też młodzieżowego slangu, nie jest dla mnie zaskoczeniem, jej "parcie na szkło". Każdy ma prawo! Nie jest też żadnym odkryciem, że po tylu latach współpracy i lojalnego wspierania w każdej sytuacji, mam prawo żywić urazę za to jak się zachowała względem związku, który ją wylansował i mnie osobiście. Prawdę mówiąc zamiast wypisywania takich bzdur wystarczyłoby zwyczajne przepraszam. Co do innych kwestii poruszanych w tych ulotkach. To nie chcę zasmucać autorów, ale mało, kto poza nimi podnieca się jeszcze odgrzewanymi po raz dziesiąty "starymi kotletami". Może to się autorom ulotek wydać dziwne, ale w MZZ "KADRA" nie ukrywamy żadnych spraw nawet trudnych i nie jest żadną tajemnicą ani tym bardziej sensacją, że byłem w radzie nadzorczej NAT-u, gdyż posiadam odpowiednie kwalifikacje i zostałem wybrany w tajnym głosowaniu spośród trzech kandydatów. Nie jest też tajemnicą, że stając się osobą niewygodną dla wodzów z PZZ KADRA byłem kolejno wykluczany z wszystkich funkcji. Sam o tym wszystkim pisałem. Pisałem też jak to w swoich zapędach wodzowie z PZZ KADRA zawieszali naszą organizację. Nie mamy jako MZZ "KADRA" względem PZZ KADRA żadnych zobowiązań finansowych. Co do ulotki Kadry z KWK "Bielszowice", to radzę autorom przeczytać ustawę o związkach zawodowych. W tej ustawie opisane są zasady oddelegowań i inne z tym związane kwestie. Muszę panów rozczarować, ale po wysłanym do Pani Prezes Kompanii Węglowej anonimie na moją osobę, sprawa ta została dokładnie sprawdzona. Myślałem, że otrzymaliście stosowną odpowiedź. Dobrze byłoby też poruszając kwestię regulaminu premiowania w KWK "Bielszowice", choć raz go przeczytać. Dostrzegając w tej kwestii poważne braki oraz fakt dużej liczby nowych pracowników zwłaszcza wśród osób dozoru, zwróciliśmy się jako MZZ "KADRA" do dyrektora KWK "Bielszowice" o przeprowadzenie stosownego szkolenia. Tak, więc nawet z pozornie wrogo ukierunkowanego pisma można wyciągnąć pozytywne wnioski. Co do kwestii finansów poruszanych w ulotce, to jeszcze raz pragnę oświadczyć, że nie interesują mnie finanse żadnej z organizacji związkowych o ile ich wierzyciele nie wydzwaniają do mnie abym spłacał ich zobowiązania. Na tym bym poprzestał w tej kwestii. Co do stawianego zarzutu o małej liczbie przyznanych członkom związku odznaczeń, w latach poprzednich, informuję, że w trakcie swojej działalności MZZ "KADRA" przyznało lub wnioskowało z pozytywnym skutkiem o przyznanie następujących wyróżnień i odznaczeń: - Srebrna Odznaka Zasłużonego dla KADRY - 205, - Złota Odznaka Zasłużonego dla KADRY - 109, - Medal XV-lecia MZZ KADRA - 70, - Medal XX-lecia MZZ KADRA - 80, - Medal XX-lecia PZZ KADRA - 10, - Brązowy Medal Zasługi dla MZZ KADRA (nowe odz.) - 57, - Szpady Górnicze - 39, - Kordziki Górnicze - 156, - Złote Pióra dla Zasłużonych Pracowników Administracji - 48, - Medal Zasłużonego dla Rudzkiej Spółki Węglowej - 10, - Odznakę zasłużonego dla KWK "Bielszowice" - 20, - Medal Zasłużonego dla Górnictwa RP - 4, - Stopnie Górnicze - 56. Życzę adwersarzom dorównania tym wynikom. Kończąc muszę się podzielić refleksją, która mi się nieodparcie nasuwa. Wodzowie z PZZ KADRA tak już chyba dalece są oderwani od rzeczywistości, że trudno im zrozumieć, iż te rozrzucane paszkwile tak naprawdę nikogo już nie podniecają poza ich autorami a jedynie urągają powadze organizacji, jaką jest PZZ KADRA.

Mirosław Pukas

 

Unijne zmiany

Unijne zmiany

W Fundacji "Unia Bracka" zachodzą dynamiczne zmiany. Jak pisałem wcześniej trwają negocjacje związków zawodowych z zarządem w celu zawarcia porozumienia w kwestii regulaminu wynagradzania. W tej akurat sprawie przydałyby się zdecydowanie dynamiczniejsze działania ze strony zarządu, gdyż związki zawodowe przedstawiły uzgodnione stanowisko i czekają na odpowiedź. Choć mam świadomość, że sprawy płacowe są najtrudniejszym zagadnieniem niemniej, jednak zawarcie porozumienia w tej sprawie, jest w mojej ocenie najistotniejszą sprawą dla Fundacji. Zdecydowanie większą dynamikę obserwujemy w zakresie zmian personalnych. Działania takie są zawsze bardzo trudne i wymagają szczególnej staranności, rozwagi i przemyślenie oraz zachowania przewidzianych prawem procedur. W Fundacji zostały przeprowadzone konkursy na kierowników przychodni oraz na pielęgniarki koordynujące. Jeżeli chodzi o kierowników przychodni zmieniła się dodatkowo zasada, że w każdej przychodni jest kierownik. W tej chwili większość kierowników będzie kierowało dwoma przychodniami. Taka zmiana zasad sprawiła, że połowa dotychczasowych kierowników straci swoje stanowiska. Nieco inaczej przebiegał konkurs na pielęgniarki koordynujące. W tym przypadku każda przychodnia miała mieć swoją pielęgniarkę koordynującą. Jako związek odbieramy w tej sprawie szereg uwag i skarg. Z przykrością musimy stwierdzić, że są one w pełni uzasadnione. Przyjęliśmy jako związek zasadę nie ingerowania w organizowane konkursy, co nie znaczy, że nie przyglądamy się pilnie i z uwagą temu, co się dzieje. Podstawową sprawą, jakiej będziemy się domagali to jak zawsze w takich sytuacjach, jest zachowanie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ustalonych procedur. Docierają do nas prośby o różnego rodzaju interwencję. Zapewniam wszystkich członków oraz osoby, które zgłoszą się z konkretnymi problemami, że jak zawsze wszystkie te sprawy zostaną rozpatrzone i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa będą rozwiązywane. Docierają do mnie też sygnały od szeregu osób zbulwersowanych powszechną krytyką dotychczasowej pracy, ze strony prezesa. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że w wielu przypadkach nie sposób odmówić racji takiej ocenie, jednak nieuzasadnione jest w żaden sposób rozciąganie takiej opinii na wszystkich pracowników. W Fundacji pracuje bardzo wielu zdolnych, pracowitych i uczciwych pracowników, którzy identyfikują się z tą firmą i wykazują wielkie zaangażowanie, aby w Fundacji działo się lepiej. Właśnie ze względu na te osoby nie można stosować tak negatywnych uogólnień. Jako związek uważamy, że stwierdzenia takie są dalece niefortunne i wyrażamy, nadzieję, że nie będą się powtarzały.

Mirosław Pukas

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu