Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 

Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei. Wykorzystajmy ten szczególny okres tak, aby nadzieja wpisana w święta stała się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości. Wesołych świąt w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, w gronie rodziny i przyjaciół. Życzy Zarząd MZZ "KADRA"

 

Wybrano Przewodniczącego FZZ KADRA XXI

Wybrano Przewodniczącego FZZ KADRA XXI

30 marca w Jaworznie odbył się I Kongres Federacji Związków Zawodowych Kadra XXI. Na Kongres przybyło kilkudziesięciu delegatów. Kongres otworzył przewodniczący Komitetu Założycielskiego FZZ Kadra XXI Mirosław Dynak, który po przywitaniu gości przedstawił historię powstania Kadry XXI. Powstanie Kadry XXI jest odpowiedzią dla PZZ Kadra na: łamanie przez kierownictwo tej organizacji zasad demokracji i to zarówno tej szeroko rozumianej jak i przede wszystkim związkowej, swobody wypowiedzi, arogancji, nepotyzmowi, rozpasaniu, a nade wszystko bezkompromisowemu stosowaniu tzw. zamordyzmu, co objawiło się w zmianach statutowych oraz innych przyjętych regulaminach. Ewenementem na skale europejską jest m. in. to, że centrala związkowa zamiast bronić swojej organizacji w czasie protestu o prawa pracownicze, wyklucza ją ze swoich szeregów. Jak to miało miejsce z ZZ Kadra KWK Budryk. Wielu kolegów przewodniczących, którzy się z takim postępowaniem nie zgadzało i dawało temu publiczny wyraz, zostało przez kierownictwo Porozumienia napiętnowanych i deprecjonowanych na wszelkiego rodzaju zebraniach gremiów statutowych. Ponad dwuletnie rozmowy z kierownictwem Porozumienia i z ich poplecznikami nie dały efektów. Wprost przeciwnie, opisane wyżej działania jeszcze bardziej się nasiliły. Kilka organizacji w proteście przeciwko kierownictwu Porozumienia wystąpiło z ich szeregów i podjęło działania do utworzenia nowej centrali związkowej pod nazwą Federacja Związków Zawodowych Kadra XXI. Nadrzędnym celem nowej centrali jest powrót do idei powstania ruchu Kadra, które miało miejsce ponad dwadzieścia lat temu. Tym celem była obrona praw pracowniczych, a zwłaszcza osób dozoru i administracji, podnoszenie ich prestiżu w zakładach pracy i w środowisku, równość, otwartość, szczerość i uczciwość we wzajemnych relacjach, a przede wszystkim rzetelne reprezentowanie interesów organizacji i zrzeszonych w nich członków przez centralę, a nie na odwrót, jak to ma miejsce w Porozumieniu. Następnie głos zabrał Mirosław Pukas, który przedstawił porządek Kongresu – w głosowaniu został przyjęty przez delegatów. Ponieważ wcześniej wszyscy otrzymali statut i ordynację wyborczą, M. Pukas przedstawił również samą zasady głosowania. Następnie przystąpiono do wyboru komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej. Na sekretarza Kongresu została wybrana Blanka Ciesielczyk. Delegaci na wniosek M. Pukasa wybrali przewodniczącym Kongresu Władysława Hałatka, który przejął kierownictwo obrad. Zgodnie z programem W. Hałatek rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatur na przewodniczącego FZZ Kadra XXI, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczej. Kandydatem na przewodniczącego został zgłoszony z sali Mirosław Dynak, który w wyniku głosowania obecnych na sali delegatów został wybrany przewodniczącym. Zarząd FZZ Kadra XXI został wybrany w składzie: Maciej Bochenek, Zenon Kozak, Franciszek Zalewski, Mirosław Pukas, Piotr Piłat, Jolanta Dąbrowska, Antoni Kubista, Władysław Hałatek, Mirosław Dworakowski, Tadeusz Herko, Rafał Dróżdż, Karol Lanuszny, Adam Bieniek, Ryszard Inglot, Waldemar Jasieczko. Zarząd w wybranym składzie na swoich pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wybierając ze swojego grona członków na następujące funkcje: wiceprzewodniczącymi FZZ Kadra XXI zostali wybrani: Władysław Hałatek i Maciej Bochenek, na funkcję sekretarza wybrano Mirosława Pukasa, a skarbnikiem został Ryszard Inglot. W następnej kolejności delegaci wybrali członków Komisji Rewizyjnej, którymi zostali: Marcin Baca, Krzysztof Zakrzewski, Jerzy Domagała, Leszek Łopuszański i Blanka Ciesielczyk. Członkowie Komisji Rewizyjnej funkcję przewodniczącego powierzyli Jerzemu Domagale. Ostatnimi wyborami na I Kongresie FZZ Kadra XXI był wybór członków Komisji Odwoławczej. W wyniku zgłoszonych kandydatur Komisja Odwoławcza została wybrana w następującym składzie: Jan Korlacki, Krzysztof Jata, Mariusz Jankowski, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Poznański. Przewodniczącym KO został wybrany Mariusz Jankowski. Delegaci I Kongresu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęli uchwałę o wstąpieniu FZZ Kadra XXI w struktury OPZZ. W wyniku wcześniejszej dyskusji i konsultacji w organizacjach przyjęto tezy programowe: - działalność FZZ Kadra XXI opiera się o obowiązujące przepisy prawa w Polsce oraz konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę, - działalność FZZ Kadra XXI prowadzona jest w oparciu o zasady demokracji z jednoczesnym poszanowaniem praw wszystkich organizacji członkowskich, - działalność FZZ Kadra XXI opiera się na wzajemnym i solidarnym wspieraniu się organizacji członkowskich, w celu obrony podstawowych praw pracowniczych, - FZZ Kadra XXI współpracuje ze wszystkimi organizacjami społecznymi, politycznymi i administracją wszystkich szczebli na partnerskich zasadach, jako organizacja samodzielna i niezależna. Końcowym akcentem I Kongresu była wolna dyskusja na bieżące tematy. Przedstawiciele wybranych władz FZZ Kadra XXI złożyli delegatom podziękowania za zaufanie i wybory na poszczególne funkcje deklarując jednocześnie, że dołożą wszelkich starań, aby powołana do życia nowa centrala związkowa jak najsprawniej i najskuteczniej działała w obronie prawa pracowniczych. Władze Federacji Związków Zawodowych Kadra XXI: - przewodniczący: Mirosław Dynak, - wiceprzewodniczący, członkowie Zarządu: Władysław Hałatek, Maciej Bochenek, - sekretarz, członek Zarządu: Mirosław Pukas, - skarbnik członek Zarządu: Ryszard Inglot, - członkowie Zarządu: Zenon Kozak, Franciszek Zalewski, Piotr Piłat, Jolanta Dąbrowska, Antoni Kubista, Mirosław Dworakowski, Tadeusz Herko, Rafał Dróżdż, Karol Lanuszny, Adam Bieniek, Waldemar Jasieczko. Komisja Rewizyjna: - przewodniczący; Jerzy Domagała, - członkowie KR: Marcin Baca, Krzysztof Zakrzewski, Leszek Łopuszański i Blanka Ciesielczyk. Komisja Odwoławcza: - przewodniczący: Mariusz Jankowski, - członkowie KO: Jan Korlacki, Krzysztof Jata, Zbigniew Maroszek, Krzysztof Poznański. Władzom nowej centrali związkowej redakcja składa gratulacje i życzy sukcesów w działalności na niwie związkowej i społecznej.

W. Smalcerz

» przejdź do galerii Pierwszy Kongres Wyborczy zakończył obrady 30 marca 2012 r. ...

 

Uwaga Delegaci

Uwaga Delegaci

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego informuje, że Walne Sprawozdawczo-Informacyjne Zebranie Delegatów odbędzie się w dniu 23.03.2012. r. o godz. 15.30 w salce konferencyjnej "Nowicjusz" w KWK "Bielszowice" (dawniej SITG). Proponowany porządek zebrania: 1) Powitanie przybyłych na zebranie delegatów. 2)Wybór przewodniczącego zebrania. 3) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 4) Wybór komisji uchwal i wniosków. 5) Odczytanie sprawozdania przewodniczącego związku z działalności zarządu za rok 2011. 6) Odczytanie sprawozdań przewodniczących komisji zakładowych i koła emerytów z działalności za rok 2011. 7) Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej z kontroli pracy zarządu za rok 2011. 8) Dyskusja. 9) Udzielenie lub nie, absolutorium zarządowi za omawiany okres. 10) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. 11) Przystąpienie do Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI i OPZZ. 12) Wolne wnioski. 13) Odczytanie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej. 14) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków. 15) Zakończenie zebrania.

» przejdź do galerii Plakat...

 

"BEACH BOYS PARTY"

W dniu 09.03.2012 r. Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" zorganizował dla członkiń związku i nie tylko, "BEACH BOYS PARTY" z okazji Dnia Kobiet. W tym roku panie zostały zaproszone do Restauracji "ADRIA" w Rudzie Śląskiej. Co działo się wewnątrz, to tajemnica strzeżona przez bawiące się tam Panie! Ale paparazzi są wszędzie...

Rafał Waliszewski

» przejdź do galerii BEACH BOYS PARTY Marzec 2012...

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Z okazji tego szczególnego dnia chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, życzymy spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i troszkę większych, zadowolenia z siebie i radości życiowej, aby każdy dzień był Dniem Kobiet - Zarząd MZZ "KADRA"

Tradycyjne upominki z okazji Dnia Kobiet wydawane będą w biurze związku od dnia 08.03.2012 r.

» przejdź do galerii Plakat...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu