Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet

Międzynarodowy Dzień kobiet staje się z powrotem dniem, w którym przypomina się o walce o prawdziwą równość kobiet i mężczyzn. Dzień Kobiet to święto, które w Polsce po wojnie obchodzono bardzo hucznie. Jest to święto, które wbrew myśleniu wielu ludzi nie narodziło się, jako socjalistyczna uroczystość w krajach RWPG. Należy jednak podkreślić, że jest to święto związane z socjalizmem - narodziło się w robotniczych dzielnicach Ameryki Północnej i Europie Zachodniej. Pierwsze obchody Dnia Kobiet nie miały miejsca w marcu, ale w lutym (dokładnie 28 lutego 1909 roku). Inicjatorem uroczystości była Socjalistyczna Partia Ameryki, która chciała w ten sposób uczcić rocznicę strajku w Nowym Yorku. Dokonały go kobiety, załamane złymi warunkami pracy. Rok później Międzynarodówka Socjalistyczna odbywająca się w Kopenhadze ustaliła, że będzie to Dzień Kobiet, ku czci krzewienia idei praw kobiet na całym świecie. Wówczas jeszcze nie ustalono stałej daty. Austria, Dania, Niemcy i Szwajcaria to kraje, w których 19 marca 1911 roku po raz pierwszy oficjalnie odbył się Dzień Kobiet - cały czas była to walka kobiet o przysługujące im prawa. W kolejnych latach święto to dotyczyło bardziej krajów Europy Zachodniej i USA niż krajów będących pod wpływem Moskwy. Należy jednak pamiętać, że Dzień Kobiet to początkowo święto mocno zakorzenione w polityce, bowiem wiązało się z walką o prawa kobiet. Z okazji Dnia Kobiet Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" zaprasza wszystkie członkinie i żony członków związku do SPA "MAZOWSZE" w Ustroniu w dniach od 13.04 do 15.04.2012 r. Szczegółowe informacje na plakatach. Zapisy w biurze związku.

 

Miała być wielka kasa a jest "Skandaliczne porozumienie II"

Miała być wielka kasa a jest

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 2/2012 Trudno wręcz uwierzyć, że zawartym 16 lutego porozumieniem płacowym na szczeblu Kompanii Węglowej nie chwali się żadna centrala związkowa. Przecież w kontekście lat ubiegłych byłby to wielki sukces. Nie dziwię się gdyż trudno mi dobrać zestaw słów nie uznawanych za obraźliwe po przeanalizowaniu treści porozumienia zawartego pomiędzy zarządem Kompanii Węglowej i wybraną według klucza prezesa Piotra Rykali częścią związków zawodowych działających w tejże Kompanii Węglowej. Nie potrafię niestety od nikogo usłyszeć racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego po raz kolejny kreujące się na reprezentantów załogi centrale związkowe podpisują tak niesprawiedliwe i dyskryminujące część załogi porozumienie płacowe. Nie przychodzi mi nic innego do głowy, że owszem reprezentują, ale jakieś bliżej nieokreślone interesy, w których tkwią, bo na pewno nie reprezentują interesy kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej. Już drugi raz kopalnie te są jawnie dyskryminowane poprzez zaniżanie dla pracującej w nich załogi współczynnika wzrostu płac. Pomimo występowania najtrudniejszych warunków górniczo-geologicznych, pomimo wieloletniego niedoinwestowania i niezrozumiałej, wyniszczającej, polityki kadrowej ze strony zarządu Kompanii Węglowej, załogi tych kopalń udowodniły, że przy odpowiednim zarządzaniu są w stanie osiągać stale dodatni wynik finansowy oraz radzić sobie z wszystkimi konsekwencjami prowadzonych wobec nich działań. Dlaczego zatem w 2012 r. załogi tych kopalń otrzymają współczynnik wzrostu płac w wysokości 4,8% a w pozostałych kopalniach współczynnik ten wynosi blisko 8% lub dobrze powyżej 8%. Nawet pracownicy Zakładu Zagospodarowania Mienia, Elektrociepłowni, czy ZIT-u zasłużyli w tym porozumieniu na 9% podwyżki, ale załogi kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej nie. To bardzo przykre i niczym nieuzasadnione traktowanie. Ponadto jest to złamanie zawartych wcześniej porozumień zobowiązujących do likwidacji dysproporcji płacowych pomiędzy kopalniami Kompanii Węglowej. Niestety, gdy przychodzi do konkretnych działań to dysproporcje te bez zmrożenia oka zwiększa się o 300 zł na średniej płacy i nikt nie protestuje. Dla górników z kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej to 3600 zł w skali roku. Zwracam się do załogi kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej, aby zapytali wszystkich, którzy podpisali to porozumienie, dlaczego to zrobili. Nasza organizacja protestowała przeciwko takiemu traktowaniu w roku ubiegłym i nie zamierzamy milczeć i tym razem. Podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby tą sytuację zmienić. Jeżeli zgadzasz się z naszymi poglądami to poprzyj nasze działania! Wspólnie zawsze możemy osiągnąć więcej, nawet to, co wydaje się niemożliwe!!!

Mirosław Pukas

 

Szklarska Poręba była nasza

Szklarska Poręba była nasza

Można śmiało powiedzieć, że coroczne wyjazdy zapaleńców narciarstwa cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród członków naszego związku. Poznajemy też nowe miejscowości i szlaki narciarskie naszej pięknej Polski. Tak, więc w tym roku przyszła pora na Szklarską Porębę i jej okolice. Blisko 60 osób dorosłych i dzieci zapakowało swój narciarski sprzęt i zapał i w czwartkowe popołudnie 23 lutego wyruszyło sprawdzić się na stokach Szrenicy. Trzeba szczerze przyznać, że pogoda napawała nas obawami, co do realizacji naszych zamierzeń, gdyż temperatura stawała się wiosenna a i padająca mżawka obawy te pogłębiała. Nasze rozterki złagodziły nieco warunki zakwaterowania oraz sama nazwa hotelu "Wiktoria", które niechybnie zwiastowały radykalną poprawę sytuacji i ostateczny sukces. Nie załamując, zatem rąk, w piątek udaliśmy się do Świeradowa gdzie zainstalowany jest wyciąg gondolowy. To w dużej mierze ułatwiało szusowanie. Gdy zaś po pewnym czasie się rozpogodziło, najbardziej wytrwali narciarze zjechali dopiero po zatrzymaniu wyciągu. Sobota przywitała nas pięknym słońcem i nic już nie było w stanie powstrzymać nas przed zdobyciem Szrenicy i jej narciarskich tras. Tak się jeszcze złożyło, że w tym dniu na stokach Szrenicy rozgrywany był Turniej Gwiazd, transmitowany przez różne stacje telewizyjne. Była to dodatkowa atrakcja i wiele osób przywiozło do domu pamiątkowe zdjęcia z aktorami i znanymi z pierwszych stron gazet osobami. Trasy Szrenicy dostarczyły wszystkim uczestnikom mnóstwo emocji czasami wręcz ekstremalnych. Nie był to jednak koniec emocji tego dnia. Wieczorem, bowiem czekała na nas uroczysta kolacja. Kto by przypuszczał, że niedzielny poranek był formą relaksu to jest w błędzie. Najbardziej zapaleni nie odpuścili i tuż po śniadaniu zaatakowali Szrenickie trasy po raz kolejny. Było już piękne niedzielne popołudnie, gdy wyruszyliśmy w drogę powrotną. Szklarska Poręba żegnała nas wspaniałym słońcem i świeżym śniegiem, który pokrył całą okolicę a za nami widniał dumnie świetlisty neon naszego hotelu, "WIKTORIA".

» przejdź do galerii ŚNIEŻNE SZALEŃSTWO - SZKLARSKA PORĘBA 2012...

 

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 2/2012 Jak pisałem w poprzednim wydaniu naszego biuletyny dzięki zdecydowanej i wspólnej postawie związków zawodowych działających w Fundacji "Unia Bracka" udało się przekonać zarząd do negocjacji nad wprowadzeniem regulaminów pracy wynagradzania i funduszu socjalnego dla wszystkich pracowników. Radykalna zmiana w podejściu zarządu Fundacji "Unia Bracka" związana jest niewątpliwie z dokonanymi zmianami w składzie zarządu Fundacji. Rzeczy, które do niedawna wydawały się niemal nie osiągalne udało się ustalić w ciągu kilku spotkań. Jak zwykle w takich sprawach rzeczą najistotniejszą jest dobra wola i zwykła ludzka uczciwość w działaniu i w wzajemnych relacjach. Muszę otwarcie stwierdzić, że właśnie tego brakowało poprzedniej ekipie. Pragniemy, zatem poinformować wszystkich pracowników Fundacji "Unia Bracka" oraz osoby zainteresowane rozwojem wydarzeń w tej firmie, że w dniu 16.02.2012 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Fundacji "Unia Bracka" a zarządem Fundacji "Unia Bracka", które ustala tryb zmiany organizacyjnej w ramach całej Fundacji, gwarantuje wszystkim pracownikom zatrudnienie w nowej formie organizacyjnej, zapewnia wszystkim pracownikom zachowanie dotychczasowych warunków wynagrodzenia do czasu wypracowania nowych regulaminów a ponadto tworzone zostaną fundusze socjalne tam gdzie do tej pory ich nie było. Strony porozumienia zobowiązały się do wypracowania wspomnianych wyżej regulaminów do 30 czerwca 2012 r. a pracodawca zagwarantował, co najmniej utrzymanie wielkości funduszu płac na 2012 r. na poziomie roku ubiegłego. Należy również dodać, że w trakcie wspomnianych negocjacji został powołany specjalny zespół roboczy do wypracowania i uzgodnienia szczegółowych zapisów wspomnianych wcześniej regulaminów. Nie jest to sprawa całkiem prosta gdyż konieczne jest ujednolicenie zasad dla 5 odrębnie funkcjonujących zakładów. Prace zespołu prowadzone są intensywnie i wiele rzeczy już udało się uzgodnić. Jako związek bardzo czynnie uczestniczymy w pracach tego zespołu. Należy także nadmienić, że poza kwestiami związanymi z szeroko rozumianą płaszczyzną stosunków pracy, trwały intensywne prace w celu dokonania rejestracji Fundacji "Unia Bracka" w nowym rejestrze prowadzonym przez wojewodę tej rejestracji Fundacja dokonała. Wydawać by się, zatem mogło, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tak faktycznie jest i życzymy nowemu zarządowi szybkiego uporządkowania wszystkich problemów po byłych włodarzach i ich poplecznikach. Nie jest już żadną tajemnicą, że tak jak pisaliśmy wcześniej skala problemu jest ogromna i sporo osób już ciężko z tego powodu zachorowało. Często niestety nie można uratować całego organizmu nie dokonując amputacji psujących się organów. Widzimy jednak determinację nowych władz Fundacji "Unia Bracka" do uzdrowienia całego organizmu i w tej sprawie deklarujemy pełne poparcie. Mamy przekonanie, że sprawnie zorganizowana i uczciwie funkcjonująca Fundacja "Unia Bracka" odbuduje swój autorytet i pozycję wśród pacjentów. Znając pracowników Fundacji jestem pewny, że jest to do osiągnięcia w krótkim czasie i jestem przekonany, że Fundacja jest w stanie stać się liderem w całym województwie. Potrzeba zwykłej uczciwej pracy i wiary w to, co się robi. Kończąc apeluję w imieniu członków związku pracujących w Fundacji "Unia Bracka" do wszystkich jej pracowników o wiarę w samych siebie i swoje umiejętności.

P.S. Dochodzą do nas niepokojące głosy, że Pani przewodnicząca nowopowstałej organizacji pod szyldem Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA" straszy pracowników zwolnieniami, jeżeli nie zapiszą się do jej organizacji. Działania takie są bezprawne i bezpodstawne. Nie bójmy się, zatem i nie dajmy się nikomu straszyć. Wszystkie osoby, wobec których były stosowane takie praktyki prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 32 717 33 51.

Mirosław Pukas

 

Pożar w KWK "Bielszowice"

Pożar w KWK

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2012 r. Nr 2/2012 18 lutego 2012 r. w godzinach wieczornych wybuchł brzemienny w skutkach pożar pomostu odstawczego pomiędzy #V i zbiornikiem wyrównawczym zakładu przeróbczego. Wydarzenie to było szeroko prezentowane przez media i prasę. Można śmiało powiedzieć, że dotknęła nas poważna katastrofa. Całe szczęście, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał zarówno z pracowników, ekip ratunkowych oraz mieszkańców pobliskich zabudowań. Dla naszej kopalni skutki tego zdarzenia są bardzo dotkliwe gdyż uniemożliwiają odstawę urobku z dwóch ścian wydobywczych i trzech przodków z poziomu 1000. Pojawił się również istotny problem związany z zatrudnieniem pracującej w tych wyrobiskach załogi. Decyzje zapadły bardzo szybko, bo już w niedzielę 19 lutego przybyli na miejsce zdarzenia członkowie zarządu Kompanii Węglowej w osobach Prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej i Wiceprezesa Marka Uszki zadecydowali o alokacji załogi na sąsiednie kopalnie. Jako związki zawodowe zostaliśmy o tym fakcie poinformowani dnia następnego przez Pana Dyrektora Piotra Wałacha. Od poniedziałku rozpoczęły się też rozmowy wyjaśniające z załogą oraz uzgodnienia z przedstawicielami sąsiednich kopalń. To był bardzo duży wysiłek organizacyjny oraz formalno prawny w celu zachowania prawidłowości wszelkich procedur i przepisów. Należy w tym miejscu wyrazić duże uznanie dla wszystkich, którzy w działania te byli zaangażowani, zarówno dyrekcji, osobom kierownictwa i dozoru jak również działom administracyjnym i w końcu całej załodze za sprawne działanie i zrozumienie sytuacji. Równolegle z wspomnianymi działaniami trwały oględziny miejsca zdarzenia i poszukiwanie metody jak najszybszego uruchomienia alternatywnej odstawy urobku spod #V. Po rozpoznaniu skali zniszczeń dyrekcja i kierownictwo kopalni postanowili uruchomić odstawę za pomocą transportu samochodowego do czasu odbudowy zniszczonego pomostu. Wszystkie służby kopalniane a zwłaszcza działu mierniczo-geologicznego inż. Ireneusza Chodyry i działu energomaszynowego inż. Eugeniusza Rolnika przystąpiły do wytyczania stosownej trasy i montażu przenośników zgrzebłowych do odstawy urobku na samochody oraz rozładunku z samochodów. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie jak zwykle niezawodnych w takich sytuacja pracowników kierownika Ryszarda Lewandowskiego i Krzysztofa Hajdugi. Jak poinformował nas Pan Dyrektor Piotr Wałach nie jest wykluczone, że już w najbliższym tygodniu uda się tę odstawę uruchomić i oddelegowani pracownicy powrócą na naszą kopalnię. Jako związek zwróciliśmy się do Pana Dyrektora Piotra Wałacha o wypłacenie wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w opisane działania stosownej premii uznaniowej oraz wyrażenie stosownych podziękowań. Jako Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK "Bielszowice" dziękujemy wszystkim, którzy brali czynny udział w akcji ratunkowej oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawną alokację załogi i uruchomienie alternatywnej odstawy spod #V. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem Pana Dyrektora Piotra Wałacha, którego osobiste zaangażowanie, rozwaga oraz trafność podejmowanych decyzji nie uszły uwadze współpracujących z nim osób. DZIĘKUJEMY WAM KOLEDZY!!!

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu