Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Bez żenady

Bez żenady

Kłamstwa i oszustwa nowego tworu związkowego w Bielszowicach.
Kłamstwa, plotki, pomówienia i oszustwa, to działania standardowe dla  grupy trzymającej władzę w Porozumieniu Związków Zawodowych Kadra, które stały się powodem wystąpienia MZZ Kadra KWK Bielszowice z tej struktury. Mięliśmy już tego dość i podjęliśmy jedynie słuszną decyzję, za którą dziękuję wszystkim członkom. Spodziewałem się, że chęć zemsty za taką decyzję będzie zjadała panów z tej formacji i podejmą wszelkie działania aby się mścić. Nie zawahają się przed wszelkiego rodzaju kłamstwem i rozsiewaniem plotek mających zaszkodzić naszej organizacji i mnie jako jej przewodniczącemu, bo robili to już od dawna. Było dla mnie tylko kwestią czasu gdy wynajdą kogoś, kto podejmie się takich działań na naszej kopalni. Skoro nie mogli znaleźć takiej osoby w KWK Bielszowice, posłużyli się człowiekiem z KWK Halemba, który spełniał wszystkie ich kryteria. Człowiekowi temu podaliśmy jako organizacja rękę, gdy groziło mu zwolnienie w KWK Halemba za pijaństwo, bo zawsze byliśmy i jesteśmy  zdania, że ludziom należy dawać szansę. Człowiek ten miał również szansę startowania w ostatnich wyborach do władz naszej organizacji, jednak metody podsunięte przez Porozumienie - opisane na wstępie - którymi się posiłkował, zostały w porę zdemaskowane przez naszych członków. Ponieważ zakulisowe intrygi nie przyniosły efektów, podjął kolejną próbę, ale tym razem wspólnie z kolesiami z Porozumienia. Powyższy wstęp ma na celu uzmysłowienie wszystkim członkom motywację jaka kieruje osobami próbującymi stworzyć nową strukturę związkową w naszej kopalni. Działania te nie mają na celu prowadzenie jakiejkolwiek działalności związkowej na rzecz dozoru, ale zwalczanie MZZ Kadra, o czym mówią wyraźnie i bez żenady. To, że tak właśnie się dzieje są ostatnie działania wspomnianego pana. Otóż zaprosił na spotkanie kilkanaście osób, którym kazał wpisać się na listę obecności, a potem bez ich wiedzy, co szereg z nich potwierdziło pisemnie, listę tą wykorzystał jako listę założycieli związku w sądzie. Kłamstwo, więc i oszustwo stało się zaczynem nowego tworu z namaszczenia PZZ Kadra, która to stale przysyła swoich emisariuszy. Rozpowiadają, że nasza organizacja się rozwiązuje, a ja przestałem być jej przewodniczącym. Muszę niestety zmartwić wszystkich tych, którzy szukają taniej sensacji. Wszystko to pomówienia i klasyczny przykład działania wspomnianej wyżej organizacji. Szanowne koleżanki i koledzy nie dajcie się prowokować takim marnym kłamstwom. MZZ Kadra działa w sposób zdecydowanie prężniejszy po wystąpieniu z PZZ Kadra i stale przybywa nam członków. Przestaliśmy płacić blisko 20 tyś zł rocznie na rzecz tej organizacji, nie otrzymując nic w zamian, oprócz tego co opisałem wyżej. Dajemy sobie świetnie radę. Będziemy uczestniczyć w zebraniach w Kompanii Węglowej bez udziału niekompetentnych i sprzedajnych pośredników. Objęliśmy ochroną wszystkie osoby funkcyjne. Mamy środki aby bronić naszych członków w sądach i zasięgać niezbędnych opinii prawnych i czynimy to na bieżąco. Mamy także rzecz najważniejszą; determinację, wiedzę, kompetencje, a przede wszystkim z pracodawcą nie łączą nas niejasne powiązania, co pozwala nam odważnie występować w obronie naszych członków. Co do mojej osoby i rozsiewanych plotek to oświadczam, że nie zostałem nigdzie wyrzucony, choć niektórzy bardzo by tego chcieli i nadal jestem przewodniczącym związku. Powiem więcej; prowadzę aktywne prace celem zarejestrowania nowej pondzakładowej struktury reprezentującej interesy szeroko rozumianej kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej na zdrowych zasadach. Wierzę, że dla wybitnego „rezydenta Porozumienia” może to być szokiem, że pracownik dołowy zjeżdża na dół, ale ja skomentuję to bardzo krótko... Zwracam się do wszystkich członków aby nie ulegali kłamliwej propagandzie i jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości zwracali się z pytaniami do źródła. W sprawie nakłaniania do wypisywania się ze związku mogę jedynie stwierdzić, że nasza organizacja takich działań w stosunku do jakiejkolwiek organizacji nie podejmuje. Takie zachowanie oceniamy jako nędzne i nie przystające osobom dozoru. Jeżeli jako organizacja nie jesteśmy w stanie swoim wieloletnim działaniem przekonać kogoś do naszych racji i metod działania, to siłowe zmuszanie do członkostwa nie ma najmniejszego sensu. Związek zawodowy to dobrowolne zrzeszenie członków w celu reprezentowania ich interesów. Dzisiaj mamy szansę, aby to czynić w sposób bezpośredni i zdecydowanie skuteczniejszy niż wcześniej.
Przewodniczący MZZ Kadra Bielszowice Mirosław Pukas

 

Najazd „Hunów” z Porozumienia na Bielszowice

Najazd „Hunów” z Porozumienia na Bielszowice

Kadra XXI Miesięcznik Informacyjny nr 25/05/2011
O problemach MZZ Kadra Bielszowice z Porozumieniem… w związku z nieprawidłowościami – delikatnie rzecz ujmując – do których doszło w tymże Porozumieniu…informowaliśmy na bieżąco. W końcu czara goryczy się przelała i Kadra z Bielszowic mając na względzie dobre imię swoich członków oraz dość nerwów i przepychanek wystąpiła z Porozumienia… Oczywiście ta decyzja nie spotkała się z aprobatą tzw. ”kolegów działaczy” (cha, cha, cha – kolegów i działaczy) z Porozumienia…, kwestią czasu pozostawało to, kiedy i jakie podejmą desperackie działania skierowane przeciwko niepokornym z Bielszowic? Nawiasem mówiąc takie działania podejmowali już wcześniej kolportując w kopalni szkalujące bibuły używając logo miesięcznika Kadra XXI (są nagrania monitoringu oraz świadkowie). Ich hipokryzja i zakłamanie sięgnęła szczytów Himalajów posuwając się do takiego kroku. Jeszcze nie tak dawno oddali do sądu Kadrę z Budryka za to, że na karczmie piwnej wisiało ich logo na jakieś płachcie płótna. Sąd kazał przeprosić Porozumienie…, co uczyniono. Ale to samo Porozumienie… bez żenady posuwa się do szyderczego wykorzystywania logo miesięcznika Kadra XXI i tekstów w sposób urągający nie tylko kulturze, dobrym obyczajom ale także i prawu; zwłaszcza Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawu prasowemu (Dz.U. nr 24, poz 83, z 23.02.94r; Art. 40 czy też 49 Prpr.) w tychże bibułach. Tylko przez litość na razie nie wystąpiliśmy na drogę sądową, co nie oznacza, że tego nie zrobimy, bowiem jak mówi stare przysłowie; co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy jeszcze czas. Ponieważ działanie z bibułami nie odniosło pożądanego skutku, więc Porozumienie… posunęło się do kolejnego kroku; utworzenia Konkurencyjnego dla MZZ Kadra Bielszowice związku w kopalni. W swej desperacji posłużyli się jego mościem, który w Bielszowicach pracuje od niedawna, w poprzedniej – sąsiedniej - kopalni podpadł na tyle skutecznie, że groziło mu zwolnienie. Nikt nie jest Barbarusem – jak mawiał Wołodyjowski – i dano mu szansę pracy w Bielszowicach. To właśnie ten jegomość, za namową i przy współpracy desperatów z Porozumienia, onego czasu zorganizowali zebranie założycielskie nowego związku w kopalni pod nazwą Związek Zawodowy Kadra KWSA KWK Bielszowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo zakładać jakiś związek, organizację czy inne towarzystwo wzajemnej adoracji. Problem w tym, że na zebraniu tym świadomie posunięto się do chamskiego przekrętu, lub jak kto woli przewału. Otóż przygotowano listę obecności, na której przybyli ciekawscy wpisywali swoje nazwiska i imiona. Na drugiej stronie tej listy, o czym wpisujący nie wiedzieli, była adnotacja, że jest to lista założycieli nowego związku. Ci co się wcześniej zorientowali, skreślili swoje nazwiska, jednak wielu, nieświadomych podstępu, nie uczyniło tego. Lista po zebraniu żyła już swoim życiem, a oni czują się teraz oszukani. To co mówiono na tymże zebraniu można określić odyseją kłamstw, pomówień, dano popis niekompetencji znajomości przepisów o związkach zawodowych, a zwłaszcza o reprezentatywności. Straszono zebranych, że w związku z wystąpieniem MZZ Kadra Bielszowice z Porozumienia… tracą możliwość tzw. ochrony. Po pierwsze nie wszyscy członkowie związku są poddani ochronie, po drugie MZZ Kadra Bielszowice występując z Porozumienia… nie straciła nic na reprezentatywności ani na ochronie swoich działaczy. Otóż w opinii Kancelarii Adwokackiej z Rudy Śląskiej; zgodnie z art. 24125a§ 1 Kodeksu pracy „Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa: 1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117§ 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7%pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub 2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.” Z kolei Art. 342ust. 1 ustawy o związkach zawodowych stanowi: „Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125aKodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej wart. 32ust. 1: 1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32ust. 3albo4lub 2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125aKodeksu pracy, powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.” Jak wynika z analizy dokumentów, MZZ „Kadra” w trzech zakładach pracy objętych jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej. Oznacza to, że zarząd tej organizacji może wskazywać pracowników podlegających tej ochronie na podstawie art. 342ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Tak więc MZZ Kadra Bielszowice nie jest potrzebna kosztowna reprezentacyjna atrapa Porozumienia do obrony swoich działaczy. Sąd Rejonowy w Gliwicach odrzucił wniosek o rejestrację nowego związku z powodów „formalnych”. Na dzień rejestracji rzeczony związek miał kilkunastu członków – nie przekraczał w każdym razie dwudziestu. Ilu z nich zostało w konia zrobionych i czy nie wycofają się w trakcie uzupełnienia owych braków formalnych, pokaże czas. „Hunowie” z Porozumienia myśleli, że zawojują Bielszowice, ale przeliczyli się ze swoją siłą oddziaływania. Jest to również dobitny przykład na to, że z takim mozołem budowany przez lata prestiż Porozumienia pozostał pustym sloganem, wyświechtanym frazesem za sprawą obecnego kierownictwa i jego klakierów.
Esemescu

 

Globtroterzy z Bielszowic

Globtroterzy z Bielszowic

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „KADRA” Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą przy KWK „Bielszowice” nie tylko konsekwentnie realizuje swoje założenia programowe, ale nawet je przekraczając i to prawie dwukrotnie. Jednym z tych założeń jest zwiedzanie ciekawych miejsc. Jako Związek planujemy na początku roku szereg wycieczek i imprez, wsłuchując się uważnie we wszystkie uwagi i propozycje członków Związku. W bieżącym roku udało się nam już zrealizować parę  wycieczek i imprez, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem członków. Np. wycieczkę do Wiednia organizowaliśmy w dwóch terminach z powodu dużego zainteresowania. Tak więc w dwa następujące po sobie weekendy majowe poznawaliśmy stolicę Austrii, Wiedeń i Słowacji, Bratysławę.  W sumie wyjechało blisko 100 osób. Los nam sprzyjał, bo pogoda nam dopisała, a to w dobrych nastrojach i humorach pozwoliło nam, kontestować zabytki Wiednia i jego sztukę. Przepiękne pałace, parki i ogrody zrobiły duże wrażenie i zapewne pozostaną w pamięci wszystkich uczestników, którzy intensywnie dokumentowali wszystkie zwiedzane miejsca. Profesjonalizm przewodników ich wiedza oraz znajomość rzeczy dały nam możliwość poznania burzliwych dziejów rodziny Habsburgów i ich państwa, co pozwalało lepiej zrozumieć historię zwiedzanych miejsc. Niezatarte wrażenie pozostawiła wśród uczestników wizyta w muzeum wódki i ekstremalne wyczyny na Praterze. Równie pozytywne emocje wzbudziło zwiedzanie starego miasta w Bratysławie. Klimat wąskich uliczek i starych kamienic, pięknie odnawianych, pozostawił niezapomniane wrażenia. Mamy nadzieje, że następne wycieczki i imprezy zaplanowane przez Związek będą się cieszyły równie dużym zainteresowaniem, a zarządowi uda się spełnić wszystkie wymagania z tym związane. Korzystając z okazji chciałbym poinformować, że w maju organizujemy Wielką Majówkę do Zielonej, podczas której zwiedzimy Sztolnię Czarnego Pstrąga, Muzeum Chleba oraz będziemy się bawić w ośrodku w Zielonej. 1 czerwca z kolei organizujemy dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka na boisku MKS Zaborze, w ramach którego przewidziano emisję filmu „Piraci z Karaibów” w wymiarze 3D w Plaza, w Rudzie Śląskiej. Natomiast 23 czerwca zapraszamy wszystkich na wycieczkę  do Londynu. To nasze najbliższe plany i zapraszamy wszystkich członków  do skorzystania z oferty.

Mirosław Pukas

 

Powyborcze podsumowanie

Powyborcze podsumowanie

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 1/2011
Jak już zapewne większości członków wiadomo zakończyły się wybory do organów związku w wszystkich strukturach. Pragnę zatem podziękować wszystkim członkom związku za zaangażowanie i czynny udział w całym procesie wyborczym. Przede wszystkim bardzo serdecznie pragnę podziękować Komisji Wyborczej, która sprawnie i zgodnie z obowiązującą Ordynacją Wyborczą przeprowadziła te wybory. Na podstawie przekazanej przez Komisję Wyborczą dokumentacji stwierdzam, że wybory są ważne i nikt nie zgłosił żadnych oficjalnych zastrzeżeń co do ich przebiegu. Pragnę zatem poinformować wszystkich członków związku, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w skład organów związku w wszystkich strukturach organizacji weszły następujące osoby:
 
Zarząd Związku:
Mirosław Pukas - przewodniczący
Damian Czoik
Krystian Tomaszowski
Leszek Piotrowski
Krzysztof Jata - v-ce przewodniczący
Piotr Piłat
Jolanta Dąbrowska - skarbnik
Joachim Nowak
Leszek Łopuszański
Dariusz Starczewski
Damian Widera
Grzegorz Wawrzynek - przew. Koła  Enerytów
Wioletta Janoszka - przew. Kom. Zakł. przy Konsorcjum Ochrony Kopalń
Urszula Kuś - przew. Kom. Zakł. przy ZBM-TBS w Zabrzu
Iwona Woźniok - przew. Kom. Zakł. przy GZLA Ruda Śląska
Rafał Waliszewski - przew. Kom. Zakł. przy JOFGN w Zabrzu
Komisja Rewizyjna Związku:
Roman Papciak - przewodniczący
Krystyna Kucharska
Zbigniew Krawiec
 
Komisje Zakładowe:
 
Koło Emerytów Zarząd:

Grzegorz Wawrzynek - przewodniczący
Tadeusz Siemiński - v-ce przewodniczący
Stanisław Szczęsny
Maria Klyta
Józef Czajka
Komisja Rewizyjna:
Czesław Żmudka
Joachim Hanke
Arkadiusz Pilny
 
Komisja Zakładowa przy Konsorcjum Ochrony Kopalń w Zabrzu Zarząd:
Wioletta Janoszka - przewodnicząca
Gabriela Mazur - v-ce przewodnicząca
Mariola Polok
Renata Lądwik
Marek Markowski
Komisja Rewizyjna:
Mariusz Jurzysta
Beata Bednarczk
Karina Biernacka
 
Komisja Zakładowa przy ZBM-TBS w Zabrzu Zarząd:
Urszula Kuś - przewodnicząca
Aleksandra Klasik-Krawiec - v-ce przewodnicząca
Maria Stopyra
Emilia Mika
Agnieszka Bociańska
Komisja Rewizyjna:
Grażyna Orlikowska
Katarzyna Łoboza
Magdalena Myszkowska
 
Komisja Zakładowa przy GZLA Ruda Śląska Zarząd:
Iwona Woźniok - przewodnicząca
Zdzisława Polak-Konieczna - v-ce przewodnicząca
Kornelia Ociepka
Grażyna Otrząsek
Małgorzata Szywalska
Komisja Rewizyjna:
Teresa Banasik
Zuzanna Guziel
Izabela Kraśniewska
 
Komisja Zakładowa przy JOFGN w Zabrzu Zarząd:
Rafał Waliszewski - przewodniczący
Ewa Lipka - v-ce przewodnicząca
Beata Gradomska
Jolanta Pawluk
Joanna Tomanek
Komisja Rewizyjna:
Teresa Sroka
Katarzyna Prażuch
Beata Zelek
 
Wszystkim wyżej wymienionym, którzy zyskali uznanie wśród koleżanek i kolegów składam serdeczne gratulację, życząc wszystkiego dobrego w nadchodzącej kadencji oraz zachęcam do pracy na rzecz naszej wspólnej organizacji.
 
Szczęść Boże!
Mirosław Pukas

 

Przedwyborcze podsumowanie kadencji w Bielszowicach

Przedwyborcze podsumowanie kadencji w Bielszowicach

(…) Na najbliższej Radzie Krajowej PZZ Kadra zostanie złożone przez nas pismo o przyjęciu uchwały o wystąpieniu z PZZ Kadra (…) – powiedział przewodniczący Mirosław Pukas.
Kadra w kopalni Bielszowice była jedną z pierwszych związkowych organizacji dozoru jakie powstały w górnictwie, a był to 1989 rok. Była też jednym z członków założycieli PZZ Kadra. Jej pierwszym przewodniczącym był Alfred Sumara, który przez dwie kadencje pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego PZZ Kadra. Od 1999 roku funkcję przewodniczącego Kadry w Bielszowicach pełni Mirosław Pukas. Organizacja pod jego kierunkiem przekształciła się w Międzyzakładowy Związek Zawodowy, skupiając w swoich strukturach organizacje związkowe Kadry z czterech innych zakładów. Kadra z Bielszowic zawsze była wyróżniającą się organizacją związkową i to nie tylko w Kadrze, ale również spośród innych. Z jej szeregów wyszli tak znani działacze związkowo-społeczni Porozumienia i środowisk: Bielszowic, Zabrza i Rudy Śląskiej jak np.: Alfred Sumara, nieżyjący już Stanisław Kowalski, Franciszek Mroczek, Mirosław Pukas i inni. W marcu kończy się kolejna kadencja władz MZZ Kadra KWK Bielszowice. Był to trudny, żeby nie powiedzieć bardzo trudny okres w działalności organizacji. Nałożyło się na to wiele czynników natury wewnętrznej jak i zewnętrznej. Na kolejną kadencję przewodniczącego kandyduje M. Pukas, który podzielił się z Kadrą XXI swoimi refleksjami z minionego okresu. Mirosław Pukas, przewodniczący MZZ Kadra Regionu Rudzko-Zabrzańskiego z siedzibą w KWK Bielszowice: – Obecnie zbliżamy się do końca intensywnej kampanii wyborczej. W kilku naszych organizacjach zakładowych zrzeszonych w MZZ odbyły się już wybory, obecnie przygotowujemy się do tego aktu w kopalni Bielszowice. Przyjęta przez nasze organizacje ordynacja wyborcza wymusza, na kandydatach na przewodniczącego, wcześniejsze ogłoszenie swoich programów wyborczych do wiadomości członków. Członkowie będą więc mieli możliwość wcześniejszego zapoznani się z nimi i będą mieli czas na przemyślenia i przygotowanie uwag, sugestii czy też pytań na samym już walnym zebraniu wyborczym. Dyskusja będzie wówczas bardziej merytoryczna. Po takiej dyskusji i wniesieniu do programów kandydatów jakichś zmian, wypracowany zostaje program działalności całej organizacji i, w ten to właśnie sposób ustalany jest program działalności organizacji przez wszystkich członków. Oczywiście program bywa modyfikowany przez statutowe gremia w trakcie trwania kadencji, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczo - politycznej, zarówno w warunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych. W naszym przypadku przewodniczący reprezentuje organizację na zewnątrz i ma jakiś margines swobody w podejmowaniu określonych decyzji, jednak wypełniając obowiązki przewodniczącego zawsze przestrzegałem zasady, by prezentowane przeze mnie stanowisko było zgodne z tym, co ustaliliśmy na zebraniu Zarządu. Jeżeli członkowie mi zaufają i powierzą funkcję przewodniczącego na następną kadencje, to tej zasady będę przestrzegał dalej. O konkretach mojego programu wyborczego będziemy rozmawiać ale już na Walnym Zebraniu Delegatów. Niezaprzeczalnie czekają nas nowe wyzwania, w związku ze zmianą warunków zewnętrznych. Wystąpienie z Porozumienia… Na najbliższej Radzie Krajowej PZZ Kadra zostanie złożone przez nas pismo o przyjęciu uchwały o wystąpieniu z PZZ Kadra. Jesteśmy dużą niezależną i samodzielną organizacją, ale nie przekładało się to na partnerskie postrzeganie i traktowanie nas w centrali, do której należeliśmy, którą współzakładaliśmy - było wręcz przeciwnie. Sekowanie nas, a zwłaszcza mojej osoby było normą, a w pewnych okolicznościach uchodziło wręcz za trendy. Nie ukrywam, że kwestia wystąpienia nas z Porozumienia… nie odbyła się bez gorących dyskusji i to zarówno na posiedzeniach Zarządu jak i Walnego Zebrania. Jednakże podejmowane działania Porozumienia… wobec mojej osoby i naszej organizacji oraz zmiany statutowe w Porozumieniu… były wystarczającymi argumentami do podjęcia decyzji o wystąpieniu. To organizacje zakładowe stworzyły Porozumienie… i ono miało im służyć, a nie odwrotnie jak to ma miejsce obecnie. Obowiązujące dotychczas zasady zrzeszania i funkcjonowania organizacji zakładowych w Porozumieniu… zostały naruszone, powiem więcej; sądowo zarejestrowane jako niezależne i samodzielne zostały ubezwłasnowolnione. Nie zgadzamy się z tym, stąd nasza decyzja. Oczywiście nasze wystąpienie z Porozumienia… będzie się wiązało z pewnymi zmianami organizacyjnymi, ale na to jesteśmy przygotowani, mogę zapewnić, że zachowamy reprezentatywność i wszystko co jest z tym związane, ale też i swobodę działania. „Genialny” pomysł... Zmiany w Statucie Porozumienia… to nie jedyny „genialny” pomysł jego „wierchuszki”, otóż wymyślili jakiś regulamin dyscyplinujący, który jest jeszcze bardziej antydemokratyczny w swej istocie, niż to miało miejsce w przypadku zmian statutowych! Stwierdzam, że demokratyczne zasady w Porozumieniu…, o których tyle się szermuje, to fikcja i pustosłowie. Zmiany statutowe oraz owy regulamin stwarzają możliwość ingerowania Porozumienia… w statuty, wybory i uchwały niezależnych organizacji, narzucania im rozwiązań organizacyjnych, wykluczania czy zastraszania. To już nie jest śmieszne, to jest chore, paranoja jakaś. Zgadzam się z tym, że jakieś zasady dyscyplinujące działalność centrali winny obowiązywać, ale nie może to przybierać for my zamordyzmu – bo do tego to wszystko zmierza! Centrala związkowa ma dbać o interesy wszystkich członków, gdy staje się organizacją samą w sobie, a interesy zabezpiecza tylko kilku osobom kierownictwa, to taka organizacja nie jest dla nas. Warunki wewnętrzne. W kopalni doszło do zmian personalnych w kierownictwie. Nastąpiły pewne zmiany organizacyjne, poprawiła się dyscyplina pracy, realizowane są zaległe zagadnienia techniczne, o które m.in. Kadra i ja osobiście zabiegaliśmy. Moje kontakty z dyrek torem oceniam pozytywnie, współpraca układa się dobrze, po partnersku, słowem wszystko zmierza w dobrym kierunku i mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany. Jest jednak jeden temat, z którym borykamy się od lat; to brak ludzi - nadzień dzisiejszy ok. 360osób. W tym przypadku mamy do czynienia z totalną ignorancją władz spółki - KW SA - na postulaty rozwiązania tego zagadnienia wszystkich organizacji działających w kopalni jak i kierownictwa. Te braki przekładają się na mniejszą wydajność oraz zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Problemem tym zainteresowałem niemal „wszystkich świętych”, ale bez wyraźnego rezultatu. Nie można tego inaczej postrzegać, jak spowodowanie zagrożenia powszechnego dla pracujących w kopalni. To skandal! Ten temat będę nadal drążył. Współpraca z innymi organizacjami związkowymi układa się dobrze. W trudnych sytuacjach dla pracowników i kopalni potrafimy się dogadać i wspólnie bronić interesów załogi kopalni. MZZ Kadra... Miniona kadencja dla MZZ Kadra Bielszowice nie była łatwa, choćby z ww powodów. Mimo tych trudności na bieżąco realizowaliśmy przyjęty program działania. Oprócz radosnych, były też i smutne chwile, bowiem pożegnaliśmy kilku naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną szychtę. Ja i Zarząd staraliśmy się na miarę sił i środków wywiązywać się jak najlepiej ze swoich powinności. Ocenę zostawiam członkom i delegatom. Nie będę robił wyliczanek, bo to nie miejsce ku temu, szczegóły przedstawię w sprawozdaniu. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim moim współpracownikom z Kadry za pomoc w wypełnianiu obowiązków, poparcie i zrozumienie, bo zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze wszystko przebiegało bezboleśnie i bezkonfliktowo. Dziękuję. Przepraszam wszystkich tych, których moje działania nie do końca zadawalały i mogli się poczuć nieusatysfakcjonowani. Przepraszam, ale na usprawiedliwienie dodam
fut coins, że nie wszystko było ode mnie uzależnione i nie na wszystko miałem bezpośredni wpływ. Jeżeli delegaci powierzą mi dalej pełnienie funkcji przewodniczącego, to zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by jak najefektywniej realizować przyjęty przez nas program, a zdobyte doświadczenie, zwłaszcza w minionej kadencji, będzie temu sprzyjać.
Wypowiedź przewodniczącego MZZ Kadra KWK Bielszowice zanotował W. Smalcerz.

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu