Kadra Bielszowice - Kontakt
MZZ KADRA
Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
z siedziba przy KWK "Bielszowice"

ul. Halembska 160
41-711 Ruda Śląska

tel. (32) 242 02 21
tel. (32) 242 02 61/9 wew. 4351
Centrala automatyczna (32) 717 33 51
kadra@kadra-bielszowice.pl

Wielkie kulanie

Wielkie kulanie

W dniu 22.10.2011 r. po raz kolejny udało się zorganizować pod egidą MZZ "KADRA" turniej kręglarski dla pracowników KWK "Bielszowice". Turniej tradycyjnie rozegrany został w Centrum Handlowym Plaza w Rudzie Śląskiej. Jak zwykle turniej ten cieszy się sporym zainteresowaniem gdyż wzbudza prawdziwe emocje wśród uczestników i jest wyśmienitą formą spędzania wolnego sobotniego popołudnia. Turniej ma formę drużynową. Drużyny składają się z czterech osób i zawsze liczy się wynik osiągany przez drużynę. Niewątpliwie sama nasuwa się aluzja do pracy na kopalni. Często zapominamy, że osiągane wyniki to efekt pracy zespołowej. Turniej rozpoczyna się od eliminacji, w których uczestniczą wszystkie zgłoszone drużyny. Sześć drużyn, które w eliminacjach uzyskały najlepszy wynik uczestniczyło w grze półfinałowej a z tych sześciu trzy najlepsze rozegrały finał. Informujemy, że w finale znalazły się zajmując stosowne miejsca następujące drużyny: I miejsce - "TRYBIKI" w składzie: Leszek Piotrowski, Ryszard Lewandowski, Piotr Gneza, Krzysztof Hajduk, II miejsce - "DUKANY" w składzie: Kazimierz Gonsior, Lucjan Szwajnoch, Paweł Kulik, Piotr Kopański, III miejsce - "KANONIERZY" w składzie: Aleksander Wojtala, Mariusz Łukowski, Adrian Hajduk, Henryk Błaszczyk. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę. Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych edycjach.

Mirosław Pukas

» przejdź do galerii TURNIEJ KRĘGLARSKI 2011...

 

Co tam słychać w "KASIE"

Co tam słychać w

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 5/2011 Jak można było zauważyć w niektórych gablotach związkowych w dniu 28.09.2011 r. zostało zawarte na szczeblu Kompanii Węglowej S.A. kolejne porozumienie pomiędzy zarządem Kompanii a tzw. centralami związkowymi. Porozumienie dotyczy zasad realizacji deputatów węglowych przez pracowników biura zarządu Kompanii Węglowej oraz KWK "Bielszowice", KWK "Halemba" i KWK "Pokój". Porozumienie to z punktu widzenia pracowników wymienionych kopalń otwiera możliwość zrealizowania deputatu węglowego w naturze. Zasady realizacji zostały podane do publicznej wiadomości. W zasadzie można by na tym poprzestać gdyby nie kontekst porozumienia z dnia 18 maja tak bardzo krzywdzącego dla naszej kopalni. Niestety pomimo zdecydowanego protestu związków zawodowych KWK "Bielszowice", pisania petycji i zbierania podpisów załogi, tzw. centrale wykazały się zupełnym lekceważeniem tego problemu i podpisały nowe porozumienie podtrzymujące wcześniejsze ustalenia. Komentarz takiego zachowania pozostawiam szanownym kolegom. Nie dziwi zatem nas treść odpowiedzi na naszą petycję gdzie Pan wiceprezes jawnie sobie z nas drwi pisząc, że jak najbardziej inne kopalnie dostały dodatkowe środki na wyrównanie deputatów węglowych i środki te w przyszłym roku spowodują wzrost średniej płacy w tych kopalniach. Bielszowice nie dostaną i nic i najlepiej niech siedzą cicho, bo nie fedrują. Pragnę zatem zapewnić, że działania w tej sprawie będziemy nadal prowadzili aż do skutku, gdyż jest to jawna dyskryminacja i nierówne traktowanie. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informowali.

Mirosław Pukas

 

Co tam dalej z deputatem

Co tam dalej z deputatem

BIULETYN MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "KADRA", Ruda Śląska 2011 r. Nr 5/2011 Jak można było zauważyć w niektórych gablotach związkowych w dniu 28.09.2011 r. zostało zawarte na szczeblu Kompanii Węglowej S.A. kolejne porozumienie pomiędzy zarządem Kompanii a tzw. centralami związkowymi. Porozumienie dotyczy zasad realizacji deputatów węglowych przez pracowników biura zarządu Kompanii Węglowej oraz KWK "Bielszowice", KWK "Halemba" i KWK "Pokój". Porozumienie to z punktu widzenia pracowników wymienionych kopalń otwiera możliwość zrealizowania deputatu węglowego w naturze. Zasady realizacji zostały podane do publicznej wiadomości. W zasadzie można by na tym poprzestać gdyby nie kontekst porozumienia z dnia 18 maja tak bardzo krzywdzącego dla naszej kopalni. Niestety pomimo zdecydowanego protestu związków zawodowych KWK "Bielszowice", pisania petycji i zbierania podpisów załogi, tzw. centrale wykazały się zupełnym lekceważeniem tego problemu i podpisały nowe porozumienie podtrzymujące wcześniejsze ustalenia. Komentarz takiego zachowania pozostawiam szanownym kolegom. Nie dziwi zatem nas treść odpowiedzi na naszą petycję gdzie Pan wiceprezes jawnie sobie z nas drwi pisząc, że jak najbardziej inne kopalnie dostały dodatkowe środki na wyrównanie deputatów węglowych i środki te w przyszłym roku spowodują wzrost średniej płacy w tych kopalniach. Bielszowice nie dostaną i nic i najlepiej niech siedzą cicho, bo nie fedrują. Pragnę zatem zapewnić, że działania w tej sprawie będziemy nadal prowadzili aż do skutku, gdyż jest to jawna dyskryminacja i nierówne traktowanie. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informowali.

Mirosław Pukas

 

KARCZMA PIWNA 2011

KARCZMA PIWNA 2011

Międzyzakładowy Związek Zawodowy "KADRA" Okręgu Rudzko - Zabrzańskiego czyni powszechnie wiadomym wszyćkim gwarkom co galoty noszom, co 12.11.2011 r. o godz. 17.00 majom się stawić w pełnej gali albo w gangolach na fest fajer co się Górniczą Karczmą Piwną zwie. Fajer bydzie robiony w super lokalu "ADRIA" w Rudzie Śląskiej. Szczegółowe informacje na plakatach.

» przejdź do galerii KARCZMA PIWNA 2011...

 

Federacja Związków zawodowych Kadra XXI

Federacja Związków zawodowych Kadra XXI

Kadra XXI Miesięcznik Informacyjny nr 30/10/2011 - Czcionka i jego kolesie przyczynili się do powstania Kadry XXI. 14 października w Katowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie założycieli Federacji Związków Zawodowych Kadra XXI, na którym poinformowano, że 7 października br. Sąd na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie o rejestracji Federacji Kadra XXI i wpisie do KRS. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komitetu Założycielskiego Kadry XXI mgr inż. Mirosław Dynak (kop. Budryk), prowadził jego zastępca mgr inż. Mirosław Pukas (kop. Bielszowice). Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli wielu innych organizacji zainteresowanych powstaniem nowej centrali związkowej. W trakcie merytorycznej dyskusji nakreślono cel, zadania i założenia organizacyjne struktur nowej organizacji. Informacja o powstaniu nowej centrali związkowej (nie należy mylić z powstaniem nowego związku, bowiem organizacje, które utworzyły nową centralę działają już kilkanaście lat), ukazała się w TG. Indagowany w tej sprawie przez dziennikarza TG przewodniczący PZZ Kadra D. Trzcionka powiedział (cyt. za TG): - To nie prawda, że jestem prezesem spółki, a związek zawodowy może zakładać sobie każdy, prawo na to zezwala. Organizacja pana Dynaka, działająca w Budryku, została usunięta ze struktur PZZ Kadra, z kolei pan Pukas sam wystąpił z PZZK. Nie widzę zatem możliwości współpracy z Federacją Związków Zawodowych Kadra XXI. Trzcionka nie powiedział wszystkiego, otóż prawdą jest, że nie jest już prezesem - sam się nim zresztą zrobił - zrezygnował kilka miesięcy temu, tuż przed zjazdem, a głównie przez nasze naciski. To po pierwsze. (...) Organizacjo pana Dynaka, działająca w Budryku, została usunięta ze struktur PZZ Kadro (...) W skandalicznych okolicznościach, w sposób wręcz urągający zasadom i celom powołanej centrali związkowej, za jaką chce uchodzić PZZ Kadra. Ewenementem w działalności związkowej, wręcz sensacją niemalże na skalę światową jest to, że centrala związkowa usuwa ze swoich struktur organizację związkową (ZZ Kadra KWK Budryk), za obronę żywotnych interesów pracowników kopalni. Znakiem szczególnym tej afery jest fakt, że przewodniczącym Sekcji Węgla Kamiennego, która wnioskowała o usunięcie ZZ Kadra KWK Budryk ze struktur Porozumienia..., jest Grzegorz Herwy, który wcześniej przewodniczył protestom na kopalni Rozbark - Kadra z Budryka poparła ówczesny protest Kopalni i miejsc pracy nie obronił, ale za to znalazł ciepłą synekurę w Porozumieniu - za wstawiennictwem głównie Trzcionki. To po drugie. (...) pan Pukas sam wystąpił z PZZK (...) Nie powiedział co było przyczyną wystąpienia Pukasa z tych struktur. Wystąpienie Pukasa i jego organizacji to kolejny blamaż Trzcionki i jego popleczników. Nie powiedział też, że MZZ Kadra Bielszowice nie jest jedyną organizacją, która wystąpiła ze struktur Porozumienia są inni, a już niedługo odejdą następni. To po trzecie. Trzcionka nie widzi możliwości współpracy z FZZ Kadra XXI. Nie zadał sobie trudu zadania pytania: czy Kadra XXI widzi taką możliwość? Otóż z Trzcionka i jego kolesiami-poplecznikami na pewno nie! To właśnie, a w zasadzie ich megalomańska i antyzwiązkowa działalność. Kadra XXI widzi natomiast sens współpracy i współdziałania z tymi organizacjami Porozumienia które mają już dość zamordyzmu, łamania zasad, celów, hipokryzji, cwaniactwa i ogólnej inercji w działalności związkowej, a tym samym nie dość aktywną i skuteczną obronę interesów kadry inżynieryjno-technicznej i pozostałych pracowników w wykonaniu PZZ Kadra pod przewodnictwem Trzcionki, Herwego i ich kolesiów. Jak na razie ich działalność ukierunkowana jest głównie na biznes (Karbon Sp. z o.o.). Wszystko inne, to tylko amatorszczyzna. Przedstawiamy udokumentowane fakty hipokryzji i cynizmu owych panów. Na fot. 1 przedstawiamy podpisane przez Trzcionkę upoważnienie, dla Herwego do wykonywania praw - wolną rękę - z udziałów PZZ Kadra w spółce Karbon. Mówiąc prościej uczynił go przewodniczącym zgromadzenia wspólników i może robić to co mu się podoba. Na fot. 2 i 3 przedstawiamy Protokół z NZW Karbon Sp. z o.o., na którym G. Herwy powołuje na prezesa tejże spółki, kogóż by innego jak nie Trzcionkę, a na wiceprezesa Karbonu mianował byłego przełożonego Trzcionki - Królikowskiego. Punkt pierwszy protokołu informuje o tym, kto się wstawił na zebranie i kogóż to widzimy; tylko Herwego. Na innych protokołach uwidocznione są inne osoby, na tym nie. Trzcionka był dwukrotnie prezesem Karbonu pełniąc w tym samym czasie funkcję przewodniczącego PZZ Kadra i czerpiąc z tego tytułu niemałe profity - nie mówiąc już o wynagrodzeniu na oddelegowaniu. No cóż; ręka rękę myje, noga nogę wspiera. Tuż po opublikowaniu informacji o powstaniu Federacji Kadra XXI głos zabrali internauci. Żeby nie strzępić sobie języka przytoczymy kilka ich wypowiedzi, które powinny wystarczyć za cały komentarz w sprawie powstania Kadry XXI (pisownia oryginalna). Dodał: członek starej kadry Brawo za nowy związek. Nie tylko on w zarządzie kadry to rob. Każdy z Zarządu nie zgodnie z prawem po układach dostaje drugie pensje i udziały w spółeczkach. Weźcie im się wreszcie za szmaty, życzę powodzenia Dodał: gulai Co to za dziadowski związek, że nie potrafi walczyć o warunki pracy dla białych. Na Sośnicy traktują ich jak przedmiot. Opowiadali to wiem i nikt nie staje w ich interesie. Z rannej zmiany idą dopiero do domu po piętnastej a czasami i szesnastej Dodał: kadrówka Konkurencja nie śpi, konkurencja już rzuca bluzgi. Zapomnieli, że ilość górniczych związków wynika z tolerowania bałaganu przez obecnych bonzów. Dodał: granda akurat to prawda, był prezesem spółki która świadczyła usługi w zakresie utrzymania ruchu w zakładzie którym jest prowadzony... smutne

W. Smalcerz

» przejdź do galerii REJESTRACJA FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KADRA XXI...

 

przejdź do strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

 

Koło Emerytów
Konsorcjum Ochrony
Zarząd Budynków
Fundacja Unia Bracka
Jednostka obsługi
MPGK

Federacja ZW KADRA XXI

Miesięcznik KADRA XXI

Forum Związków Zawodowych

 

 
kotonski.pl - lepsza strona internetu - tworzenie stron internetowych, kreacja wizualna, poligrafia
Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Okręgu Rudzko-Zabrzańskiego
Menu